Muligheden for at tilmelde sin praksis til en patienttilfredshedsundersøgelse har eksisteret siden januar 2015. Undersøgelsen udføres ved, at hver enkelt læge uddeler postkost til deres patienter i konsultationen konsekutivt over maksimalt tre måneder.

Postkortet er påtrykt en internetadresse, hvortil patienten logger på min sin NemID, og besvarer en række spørgsmål.

 

Henvendelse til patienterne

Det er i overenskomsten af januar 2018 besluttet, at patienttilfredsundersøgelsen skal foretages ved direkte henvendelse til patienterne via e-boks eller brev. Parterne bag overenskomsten har dog endnu ikke besluttet indhold og design af en sådan løsning.

 

Nedenfor en trin-for-trin guide:

1
Ydernummer tilmelder sig patienttilfredshedsundersøgelser på KiAP's praksisoplysningsside efter sikker log-in.

2
Praksis modtager med posten 130 postkort og 20 papirskemaer pr. faste læge. Postkort indeholder link til online spørgeskema.

3
Der udleveres konsekutivt til 130 patienter ved fremmøde-konsultation ved faste læge til patienter over 18 år.

4
Patienterne udfylder spørgeskemaet online eller udfylder papirskemaet og sender det til KiAP i vedlagte frankerede svarkuvert.

5
Undersøgelsen er åben i tre måneder fra tilmelding. Herefter modtager praksis svarrapport på KiAP’s hjemmeside (bag log-in).

 

 

DanPEP spørgsmål
De ovennævnte spørgsmål kan ikke udfyldes og er blot eksempler.