Seneste nyheder

 

 

 

02-03-2020  

Individuelt aftalt mål for diabetes i Forløbsplaner

02-03-2020

Læs mere

 

 

 

 

Databehandleraftale

Patienten skal både have adgang til de data, som forløbsplanen indeholder og kunne se sin elektroniske forløbsplan.

Patienten får adgang via www.forloebsplan.dk - en hjemmeside, som ligger hos KiAP. Da KiAP står for at fremvise data for patienten, skal der indgås en databehandleraftale med KiAP.

En databehandleraftale kan indgås ved at logge ind med medarbejder NemID i linket nedenfor, og hvor databehandleraftalen kan ses og underskrives elektronisk. Den underskrevne databehandleraftale vil altid være tilgængelig.

Se også en Quickguide for oprettelse af databehandleraftale.

 

OPRET DATABEHANDLERAFTALE

 

 

 

 

Læs mere

Læs mere omkring forløbsplansmodulet og datasikkerhed her (pdf).

 

Vejledning

Elektroniske forløbsplaner er implementeret i almen praksis som led i en styrket indsats for kronikere. Forløbsplanen er et elektronisk værktøj, som tilbydes alle praksis. Den sikrer, at patienten får overblik og viden om behandling og forløb af sin sygdom, og den giver det bedste grundlag for egenomsorg. Det sundhedsfaglige indhold i forløbet defineres ud fra relevante retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, DSAM m.fl.

Der er mulighed for at printe forløbsplanen ud til patienten, og patienten har ligeledes adgang til sin egen forløbsplan via NemID på forløbsplan.dk

 

 

 

Elementer

En forløbsplan indeholder fire elementer og er tænkt som et værktøj til at inddrage patienten, så patienten sikres overblik og viden om forløbet af sin sygdom og behandlingen samt gives det bedste grundlag for egenomsorg. Der er mulighed for at printe forløbsplanen ud til patienten, og patienten har ligeledes adgang til sin egen forløbsplan via NemID på forløbsplan.dk

 

Overblik

 

Her findes overblik over patientens sygdom og nøgleværdier med betydning for behandling og monitorering.

 

Egenomsorg

 

Her er adgang til dialogværktøj med mulighed for at understøtte patientens egenomsorg og aftale mål for den enkelte patient.

 

Forløb

 

Her er der mulighed for at aftale tid til næste konsultation i lægehuset og huskeliste til patienten.

 

Medicin

 

Her er der overblik over patientens medicin, der er registreret som fast medicin i FMK.

 

 

 

FAQ

Hvem skal have lavet en forløbsplan?

Alle patienter der inden for de seneste 4 år har fået diagnosen type 2 diabetes eller KOL, skal have lavet en forløbsplan. Alle nydiagnosticerede patienter skal også fremadrettet have lavet en forløbsplan. Det er tilladt, men ikke et krav, at øvrige patienter med KOL og type 2 diabetes også får lavet en forløbsplan. Forløbsplaner skal vedligeholdes i forbindelse med fremtidige kontroller for den pågældende sygdom i lægehuset.

 

Hvem skal lave forløbsplaner?

Det er tanken, at det er klinikkens personale der, sammen med patienten, opretter og vedligeholder forløbsplanen under en konsultation. Forskellige praksis arbejder forskelligt, og det er op til den enkelte praksis, hvordan arbejdet med forløbsplaner foretages mest hensigtsmæssigt.

 

Hvordan kommer vi i gang med forløbsplaner?

Forløbsplan for KOL og type 2 diabetes er tilgængelig i dit lægepraksissystem. Forløbsplanen for lænde-ryg patienter er midlertidigt sat i bero. Den lægefaglige baggrundsgruppe for hjerteforløbsplaner er startet arbejdet med udarbejdelsen af forløbsplaner for denne patientgruppe. Den forventes klar ved udgangen af 2020. For at komme i gang med forløbsplaner, skal der laves en databehandleraftale med KiAP, som kan findes under fanebladet "Databehandleraftale".

 

Hvordan overføres data mellem laboratoriekort og forløbsplan?

Forløbsplan er en del af dit journalsystem, og data, der registreres i laboratoriekortet, er derfor automatisk tilgængelige i forløbsplanen og omvendt. Hvis du oplever, at data ikke overføres automatisk, kan det være fordi, at dit laboratoriekort ikke er sat korrekt op. Du kan kontakte dit systemhus for at få hjælp til dette.

 

Skal data tastes ind både i laboratoriekortet og i forløbsplanen?

Data skal kun tastes ind et sted, fordi data synkroniseres mellem laboratoriekortet og forløbsplanen. Det betyder, at hvis du indtaster en laboratorieværdi, fx vægt eller blodtryk i forløbsplansformularen, så vil det automatisk blive synkroniseret ind i dit laboratoriekort, når du gemmer formularen.

Vær dog opmærksom på, at "mine mål ", der registreres under faneblad ”egenomsorg” i forløbsplanen (f.eks. motion 3 gange om ugen), ikke overføres til laboratoriekortet, men gemmes i selve forløbsplansmodulet, hvor du altid kan tilgå det gennem oversigterne og patientens side.

 

Hvor ender data fra forløbsplaner?

Forløbsplaner er en del af dit journalsystem, og data bliver således i journalsystemet. De eneste data, der sendes ud af journalsystemet, er de data, der skal gøres tilgængelige for patienten i patientens elektroniske forløbsplan via NemID på forløbsplan.dk. Der er ikke andre end praksis og patienten, der har adgang til disse data.

 

Er forløbsplaner en del af den almindelig journal i juridisk forstand?

Ja. Forløbsplanen er blot et ekstra modul i den almindelige journal og er dækket af den databehandleraftale, der er indgået mellem klinik og systemhus.

 

Hvad består en forløbsplan af?

Elektronisk forløbsplan:
Forløbsplanen laves første gang i forbindelse med konsultation i lægehuset. De enkelte elementer i forløbsplan er beskrevet under fanebladet "demo". Når en forløbsplan er lavet, er den tilgængelig i praksis. Det er tanken, at forløbsplaner vedligeholdes i forbindelse med fremtidige kontroller med relevans for sygdommen i lægehuset.

Patientoverblik: Der er adgang til overblik over patienter med KOL og type 2 diabetes i klinikken. Overblikket viser, hvilke patienter, der har fået lavet en forløbsplan samt relevante nøgleværdier på kohorte og individuelt niveau.

Papirversion: Der er mulighed for at udskrive en forløbsplan i forbindelse med konsultation til patienten.

Forløbsplan.dk: Patienten har adgang til overblik over egne data via NemID på forløbsplan.dk. Her er der også adgang til patient- og pårørendeforum med tekster og videoer med relevans for sygdommen.

 

Hvorfor skal vi lave forløbsplaner?

Forløbsplaner for patienter med type 2 diabetes og KOL oprettes og vedligeholdes som en del af kronikerhonoraret for henholdsvis KOL og type 2 diabetes. En forløbsplan anvendes som et værktøj til at inddrage patienten, så patienten sikres overblik og viden om forløbet af sin sygdom og behandling samt gives det bedste grundlag for egenomsorg.

 

Hvad sker der, hvis en patient flytter læge?

Eftersom forløbsplansdata er en del af journalen, vil de blive overført til den nye læge via den normale overflytning af journalen via FNUX. Når patienten skal have en forløbsplan hos den nye læge, vil data fra laboratoriekortet kunne anvendes. Patienten vil stadig have adgang til sine forløbsplaner fra både ”gamle” læger og den nye læge via www.forløbsplan.dk.