Indikatorer

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at vurdere og udvælge indikatorer for kvalitetsarbejdet i almen praksis. Arbejdsgruppen skal udarbejde kvalitetsindikatorer med afsæt i de 8 nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet, samt almen medicins faglighed som grundlag for databaseret kvalitetsarbejde i almen praksis. Arbejdsgruppen har fokus på tre spor:

 1. Indikatorer, der på kort sigt kan indgå i de nationale mål
 2. Indikatorer, hvor almen praksis rolle synliggøres
 3. Udvikling af nye indikatorer for almen praksis

Læs mere om de 8 nationale mål

Arbejdsgruppens medlemmer er udpeget af PLO og Danske Regioner, og er sammensat under hensyn til, at arbejdsgruppen skal belyse og inddrage de mange aspekter af arbejdet i almen medicin.

 

Arbejdsgruppens medlemmer:

Rikke Agergaard

Programchef, formand for arbejdsgruppen

Torben Mortensen

Patientrepræsentant

Anders Beich

Praktiserende læge, formand, DSAM

Niels Saxtrup

Praktiserende læge

Peter Bro Bystrup

Praktiserende læge

Gunver Lillevang

Praktiserende læge, bestyrelsesmedlem, PLO

Gitte Sand Rasmussen

Vicekontorchef, Region Nordjylland

Frederik Wøhlk

Konsulent, Danske Regioner

Jesper Lihn

Chef i Enhed for tværsektoriel udvikling i Region Hovedstaden

Lise Holten

Konsulent, KL

 

Kontakt til arbejdsgruppen:

Christian Hollemann Pedersen

Chefkonsulent
Mail: chpedersen@kiap.dk

De otte nationale mål:
 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Mere effektivt sundhedsvæsen