Klyngepakker

På denne side finder du KiAP's klyngepakker, og du kan se, hvilke klyngepakker, der er under udarbejdelse.

Klyngepakkerne er ensartet opbygget og indeholder:

 • en introduktion til emnet
 • en forklaring af, hvordan man trækker data
 • et faktaark med nyttige informationer om emnet
 • en række forslag til spørgsmål til brug i egen praksis og på klyngemødet.

Hjælpemateriale

KiAP har udviklet hjælpemateriale til klyngepakkerne. Hjælpematerialet skal støtte mødelederen i planlægningen og gennemførelsen af klyngemødet og består af en Drejebog og en PowerPoint-præsentation.

 

 

Conjunctivitis

Opdateret den 30-09-2019

 

Klyngepakke

 

Video

 

 

CRP

Opdateret den 14-07-2020

 

Klyngepakke

 

 

 

Diabetes - Organisering og Opfølgning

Opdateret den 23-10-2019

 

Klyngepakke

 

Hjælpemateriale

 

 

Diabetes - Behandling og Opfølgning

Opdateret den 23-10-2019

 

Klyngepakke

 

Hjælpemateriale

 

 

 

 

KOL - Behandling

Opdateret den 23-10-2019

 

Klyngepakke

 

Hjælpemateriale

 

 

KOL - Diagnostik

Opdateret den 23-10-2019

 

Klyngepakke

 

Hjælpemateriale

 

 

 

NSAID

Opdateret den 30-09-2019

 

Klyngepakke

 

Video

 

 

Skabelon / Generisk

Opdateret den 23-10-2019

 

Klyngepakke

 

 

 

 

Trivsel og Arbejdsglæde

Opdateret den 07-02-2020

 

Klyngepakke

 

Hjælpemateriale

 

 

 

 

 

 

Klyngepakker under udarbejdelse...

Antibiotika

Klyngepakke

 

Smertestillende medicin

Klyngepakke

 

Psykofarmaka

Klyngepakke

 

 

 

 

Hjælpemateriale

For at gøre det nemmere at anvende klyngepakkerne, har KiAP udarbejdet hjælpemateriale, der støtter dig i forberedelse og afholdelse af klyngemøderne med udgangspunkt i KiAP's klyngepakker og målepunkterne heri.

Hjælpematerialet består af en Drejebog og en PowerPoint, som guider dig i gennem klyngemødet. Med Drejebogen og PowerPointen får du en færdig ramme for klyngemødet, som du kan vælge at bruge som det er – eller udvælge dele af det.

Drejebogen indeholder:

 • En oversigt over hvilke opgaver der er før, under og efter klyngemødet.
 • Et forslag til program for klyngemødet.
 • En guide til en PowerPoint-præsentation, der er udarbejdet for at klæde mødelederen på til afholdelse af mødet, og som giver baggrundsviden og uddybende information om målepunkter og svar på de spørgsmål, der stilles i klyngepakken.
 • Et refleksionsark der anvendes til gruppearbejdet på klyngemødet, hvor de vigtigste pointer fra mødet kan noteres og tages med hjem til den enkelte klinik.

Drejebogen indeholder hjælp til både planlægning af og gennemførsel af klyngemødet gennem en oversigt over de opgaver der er før, under og efter klyngemødet. Der er et færdigt forslag til program for klyngemødet, hvilket betyder, at der er opstillet et forslag til en struktur for gennemførsel af klyngemødet, hvor klyngemedlemmerne arbejder med spørgsmål til klyngepakkens målepunkter gennem samtaler med sidemanden, gruppearbejde og gennemgang i plenum.

I drejebogen er der en guide til en PowerPoint-præsentation, med uddybende information til hver enkelt slide, som giver baggrundsviden og uddybende information om målepunkter og svar på de spørgsmål, der stilles i klyngepakken.

Pointer fra gruppearbejdet noteres på det refleksionsark, der findes bagerst i drejebogen, og som uddeles til mødedeltagerne. Arket kan bruges til at sikre, at de vigtigste pointer fra mødet tages med hjem til den enkelte klinik.

PowerPointen indeholder:

 • En samlet ramme for gennemførsel af klyngemødet gennem introduktion til emnet, gennemgang af målepunkter og en afsluttende gennemgang af de vigtigste pointer, der er fremkommet gennem gruppearbejdet.
 • Spørgsmål der kan bruges til samtaler med sidemanden, gruppearbejde og gennemgang i plenum.
 • Spørgsmål der kan bruges til samtaler med sidemanden, gruppearbejde og gennemgang i plenum.

Data for klyngen skal indsamles ved, at alle klyngemedlemmerne downloader pdf med opgørelser for målepunkter i eget journalsystem der samles i Excel, hvorved tal for hele klyngen kan vises.

KiAP har udviklet et system, der gør det muligt for os at samle opgørelserne for klyngen. Derfor vil bestillinger af KiAP's hjælpemateriale fra den 1. januar 2021 inkludere det samlede datatræk for hele klyngen, som vil være opsat i figurer i PowerPoint, der er klar til klyngemødet.

 

 

 

Datavisninger

Som et led i KiAP's understøttelse af det datadrevne kvalitetsarbejde i klyngerne, er der nu mulighed for at tilgå udvalgte aggregerede data på KiAP's hjemmeside.

Data vises på ydernummerniveau for den enkelte læges egen praksis, samt i sammenligning med den klynge praksis tilhører.

Hensigten med disse datavisninger er, at man i klyngen alene ud fra variationen mellem klyngemedlemmerne af fx kommunikation til hjemmeplejen eller henvisninger til fysioterapi, kan få en snak om faglig praksis og organisering mv.

Aktuelt præsenteres datavisninger indenfor to områder: Kommunikation og RKKP-indikatorer. Siden vil løbende blive opdateret med andre datavisninger.

Det er kun praktiserende læger med ydernummer, der kan få adgang til disse datavisninger. Er du praktiserende læger kan du logge ind her.

Du skal bruge dit sundhedsfaglige NemID til at få adgang til datavisninger.

Det indloggede ydernummer kan se egne data og klyngedata – data for de andre medlemmer af klyngen er dog pseudonymiseret.

Kommunikationsdata


Der vises et overblik over kommunikation til/fra praksis for:

 • Radiologi
 • Hudlæge
 • Gynækologi
 • Fysioterapi
 • Psykolog
 • Psykiatri
 • Øre-næse-halslæge

Herudover er der en selvstændig visning af korrespondancer med den lokale hjemmepleje samt en visning over antallet af epikriser fra lægevagten.

Eksempel på datavisning af kommunikationsdata, her radiologi.

Data kommer fra den såkaldte MedWare-database, der indeholder oplysninger om den elektroniske kommunikation mellem aktører i sundhedsvæsenet (at der har fundet en kommunikation sted, ikke hvad den indeholder). MedCom er ansvarlig for MedWare-databasen, og KiAP har lavet en aftale med MedCom om disse datavisninger.

RKKP-data


KiAP har efter aftale med PLO og RKKP udarbejdet nogle visninger af de data almen praksis indberetter til RKKP (Regionerne Kliniske Kvalitets Program).

Visningerne illustrerer grafisk, i hvilket omfang den enkelte praksis (på ydernummerniveau) har indberettet til RKKP.

I første omgang er visningerne lavet for RKKP-diabetes og omfatter:

 • HbA1c
 • Hypertension
 • Lipider
 • Albuminuri
 • Øjenundersøgelse
 • Fodundersøgelse
 • Rygning

Herudover er der en visning med antallet af diagnosticerede diabetespatienter (der er indberettet til RKKP) sammenholdt med prævalensen i praksis patientpopulation.

Eksempel på datavisning af praksis opfyldelse af RKKP-diabetes indikatorer.

 

 

 

Eksempler fra andre klynger

Her kan du finde en række eksempler på klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling, som kan tjene som inspiration til arbejdet i din egen klynge. I eksemplerne beskrives det, hvordan en klynge har arbejdet med forskellige emner, fx hvordan data er fremkommet, og hvad resultatet af arbejdet har været.

Opfølgningsmøder sikrer overblikket over klyngesamarbejdets resultater

Solrød Klyngen

Hent PDF

Optimering og styrkelse af diabetesforløb

Klynge Nørrebro-Nordvest

Hent PDF

Ajourføring af medicinoplysninger i FMK

Nordfynsklyngen

Hent PDF

Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale retningslinjer ved behandling af øjenbetændelse

KOOL klyngen

Hent PDF

 

Interview om samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen

Her finder du en række eksempler, udformet som interview, der har fokus på samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Til nogle af eksemplerne kan du læse kommentarer fra kommunerne, som klyngerne har samarbejdet med. Du kan også hente eksemplerne i et samlet katalog: Eksempler på klyngernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Brug af data styrker bevidstheden om de ydelser, der ligger bag

KUK i Hjørring

 

Hent PDF

Databaserede klyngemøder giver god anledning til refleksion

Aalborg Klynge Vest

 

Hent PDF

Dobbelt så mange ajourføringer efter klyngetema

Nordlys-Klyngen

 

Hent PDF

Klyngearbejdet gør os bedre til at smertebehandle

Faaborg Midtfyn LægeKlynge

 

Hent PDF

Klyngen skal være et reflektionsrum

Gladsaxe Klyngen

 

Hent PDF

Klyngenetværket styrker vores erfaringsudveksling

Vesterhavsklyngen

 

Hent PDF

Klyngesamarbejde giver os et andet perspektiv på ordinationer

Solrød Klyngen

 

Hent PDF

Møder sætter ansigt på samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen

Nucleus

 

Hent PDF

Ofte gode forklaringer på dataforskelle i klyngen

Ruder Klynge

 

Hent PDF

Vi bruger 43 % mindre antibiotika til øjeninfektioner efter klyngetema

Doc7

 

Hent PDF

 

Vil du dele erfaringer?

Der er stor interesse for at vide, hvordan andre klynger arbejder. Har I gjort jer nogle erfaringer i din klynge, som I gerne vil dele med landets øvrige klynger, er du meget velkommen til at kontakte os.

klynger@kiap.dk / 5170 1115

Spørgsmål til en klyngekoordinator

I KiAP's nyhedsbreve er der et fast indslag med titlen "Spørgsmål til en klyngekoordinator".
Her kan du læse om en klynges arbejde med kvalitetsudvikling, få viden om hvilke emner klyngen har arbejdet med, hvilke datakilder, de har anvendt, samt en beskrivelse af hvordan klyngen har arbejdet med de emner, de har udvalgt.

Østerbroklyngen, København
Mette Karlson

 

Artikel

Praksisklyngen Skanderborg
Peter Voss

 

Artikel

Klynge Øst, Aalborg
Jakob Klitkou

 

Artikel

 

 

 

 

 

 

Regionernes klyngetilbud

De enkelte regioner stiller en lang række lokale tilbud til rådighed for klyngerne. Det kan for eksempel være hjælp til dataudtræk, hvordan man faciliterer et klyngemøde eller forslag og datapakker til forskellige emner, som klyngen kan arbejde med.

Nedenfor ses en oversigt over regionernes klyngepakker og link til alle regionernes klyngetilbud.

 

 

Region Hovedstaden
Opioider
Diabetes (type 2-diabetespatienter med hjertesygdom)
KOL – udregning og behandling
Psykofarmaka til ældre
UVI hos ældre
Polyfarmaci
Øjenbetændelse
Kom godt i gang med klyngearbejdet
Værktøjer og metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling
Det interaktive klyngemøde
Region Midtjylland
KOL-patienter + årlig spirometri
Antibiotika v. øjeninfektioner
Medicingennemgang i almen praksis
Smerteplastre
NSAID
Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år.
Perorale opioider
Influenzavaccination af risikogrupper
Benzodiazepiner
Brugen af CRP-test
Brugen af Strep-A-test
Antibiotika
Kræftudredning i almen praksis/Audit i praksis
Overblik over kræftpatienter med henblik på at sikre god kræftopfølgning
Region Nordjylland
Medicingennemgang
Kroniske smertepatienter
Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS
Region Sjælland
Afhængighedsskabende medicin
Antibiotika
Data til Kvalitet
Hjælp og sparring til klyngemødet
Hypertension
ICPC – kodning
Inhalationssteroid til KOL-patienter
LUTS
Medicingennemgang og seponering
Farmakologisk behandling for overaktiv blære
Region Syddanmark
Klyngepakke om spirometri
Rationel farmakoterapi
Klyngepakke om ajourføring af FMK
Visioner og værdier for vores klynger
Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
APO kræftaudit til klynger
Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Opioider KOL-patienter + årlig spirometri Medicingennemgang Afhængighedsskabende medicin Klyngepakke om spirometri
Diabetes (type 2-diabetespatienter med hjertesygdom) Antibiotika v. øjeninfektioner Kroniske smertepatienter Antibiotika Rationel farmakoterapi
KOL – udregning og behandling Medicingennemgang i almen praksis Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS Data til Kvalitet Klyngepakke om ajourføring af FMK
Psykofarmaka til ældre Smerteplastre Hjælp og sparring til klyngemødet Visioner og værdier for vores klynger
UVI hos ældre NSAID Hypertension Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Polyfarmaci Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år. ICPC – kodning Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
Øjenbetændelse Perorale opioider Inhalationssteroid til KOL-patienter APO kræftaudit til klynger
Kom godt i gang med klyngearbejdet Influenzavaccination af risikogrupper LUTS
Værktøjer og metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling Benzodiazepiner Medicingennemgang og seponering
Det interaktive klyngemøde Brugen af CRP-test Farmakologisk behandling for overaktiv blære
Brugen af Strep-A-test
Antibiotika
Kræftudredning i almen praksis/Audit i praksis
Overblik over kræftpatienter med henblik på at sikre god kræftopfølgning