Klyngepakker

På denne side vil du løbende kunne finde nye klyngepakker. Du kan også se hvilke klyngepakker, der er under udarbejdelse. KiAP har desuden udviklet en generisk klyngepakke, som kan bruges som guide til arbejdet med de emner, som klyngen selv udvælger.

Materialet er ensartet opbygget og indeholder følgende:

 • en introduktion til emnet
 • en forklaring af, hvordan man trækker data
 • et faktaark med nyttige informationer om emnet
 • et refleksionsark og et klyngekoordinatorark med relevante spørgsmål til brug i egen praksis og på klyngemødet.

Husk, at klyngens medlemmer skal have aktiveret forløbsplansmodulet for at kunne trække opgørelser, der anvendes i klyngepakkerne om KOL og diabetes. Du finder en vejledning til dette her: Vejledning til aktivering af forløbsplaner.

 

Conjunctivitis

Opdateret: 30-09-2019

 

 

 

Hent PDFSe video

 

CRP

Opdateret: 30-09-2019

 

 

 

Hent PDF

 

 

Diabetes - Behandling og Opfølgning

Opdateret: 23-10-2019

 

 

 

Hent PDF

 

 

Diabetes - Organisering og Opfølgning

Opdateret: 23-10-2019

 

 

 

Hent PDF

 

 

KOL - Behandling

Opdateret: 23-10-2019

 

 

 

Hent PDF

 

KOL - Diagnostik

Opdateret: 23-10-2019

 

 

 

Hent PDF

 

 

 

NSAID

Opdateret: 30-09-2019

 

 

 

Hent PDFSe video

 

Skabelon / Generisk

Opdateret: 23-10-2019

 

 

 

Hent PDF

 

 

Trivsel og Arbejdsglæde

Opdateret: 07-02-2020

 

 

 

Hent PDF

 

 

Regionernes klyngetilbud

De enkelte regioner stiller en lang række lokale tilbud til rådighed for klyngerne. Det kan for eksempel være hjælp til dataudtræk, hvordan man faciliterer et klyngemøde eller forslag og datapakker til forskellige emner, som klyngen kan arbejde med.

Se regionernes klyngepakker her

 

 

 

 

Klyngepakker under udarbejdelse...

Antibiotika

Klyngepakke

 

Smertestillende medicin

Klyngepakke

 

Psykofarmaka

Klyngepakke

 

 

 

 

Datavisninger

Som et led i KiAP's understøttelse af det datadrevne kvalitetsarbejde i klyngerne, er der nu mulighed for at tilgå udvalgte aggregerede data på KiAP's hjemmeside.

Data vises på ydernummerniveau for den enkelte læges egen praksis, samt i sammenligning med den klynge praksis tilhører.

Hensigten med disse datavisninger er, at man i klyngen alene ud fra variationen mellem klyngemedlemmerne af fx kommunikation til hjemmeplejen eller henvisninger til fysioterapi, kan få en snak om faglig praksis og organisering mv.

Aktuelt præsenteres datavisninger indenfor to områder: Kommunikation og RKKP-indikatorer. Siden vil løbende blive opdateret med andre datavisninger.

Det er kun praktiserende læger med ydernummer, der kan få adgang til disse datavisninger. Er du praktiserende læger kan du logge ind her.

Du skal bruge dit sundhedsfaglige NemID til at få adgang til datavisninger.

Det indloggede ydernummer kan se egne data og klyngedata – data for de andre medlemmer af klyngen er dog pseudonymiseret.

Kommunikationsdata


Der vises et overblik over kommunikation til/fra praksis for:

 • Radiologi
 • Hudlæge
 • Gynækologi
 • Fysioterapi
 • Psykolog
 • Psykiatri
 • Øre-næse-halslæge

Herudover er der en selvstændig visning af korrespondancer med den lokale hjemmepleje samt en visning over antallet af epikriser fra lægevagten.

Eksempel på datavisning af kommunikationsdata, her radiologi.

Data kommer fra den såkaldte MedWare-database, der indeholder oplysninger om den elektroniske kommunikation mellem aktører i sundhedsvæsenet (at der har fundet en kommunikation sted, ikke hvad den indeholder). MedCom er ansvarlig for MedWare-databasen, og KiAP har lavet en aftale med MedCom om disse datavisninger.

RKKP-data


KiAP har efter aftale med PLO og RKKP udarbejdet nogle visninger af de data almen praksis indberetter til RKKP (Regionerne Kliniske Kvalitets Program).

Visningerne illustrerer grafisk, i hvilket omfang den enkelte praksis (på ydernummerniveau) har indberettet til RKKP.

I første omgang er visningerne lavet for RKKP-diabetes og omfatter:

 • HbA1c
 • Hypertension
 • Lipider
 • Albuminuri
 • Øjenundersøgelse
 • Fodundersøgelse
 • Rygning

Herudover er der en visning med antallet af diagnosticerede diabetespatienter (der er indberettet til RKKP) sammenholdt med prævalensen i praksis patientpopulation.

Eksempel på datavisning af praksis opfyldelse af RKKP-diabetes indikatorer.

 

 

 

Eksempler fra andre klynger

Her kan du finde en række eksempler på klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling, som kan tjene som inspiration til arbejdet i din egen klynge. I eksemplerne beskrives det, hvordan en klynge har arbejdet med forskellige emner, fx hvordan data er fremkommet, og hvad resultatet af arbejdet har været.

Ajourføring af medicinoplysninger i FMK

Nordfynsklyngen

Hent PDF

Optimering og styrkelse af diabetesforløb

Klynge Nørrebro-Nordvest

Hent PDF

Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale retningslinjer ved behandling af øjenbetændelse

KOOL klyngen

Hent PDF

 

Interview om samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen

Her finder du en række eksempler, udformet som interview, der har fokus på samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Til nogle af eksemplerne kan du læse kommentarer fra kommunerne, som klyngerne har samarbejdet med. Du kan også hente eksemplerne i et samlet katalog: Eksempler på klyngernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Brug af data styrker bevidstheden om de ydelser, der ligger bag

KUK i Hjørring

Hent PDF

Databaserede klyngemøder giver god anledning til refleksion

Aalborg Klynge Vest

Hent PDF

Dobbelt så mange ajourføringer efter klyngetema

Nordlys-Klyngen

Hent PDF

Klyngearbejdet gør os bedre til at smertebehandle

Faaborg Midtfyn LægeKlynge

Hent PDF

Klyngen skal være et reflektionsrum

Gladsaxe Klyngen

Hent PDF

Klyngenetværket styrker vores erfaringsudveksling

Vesterhavsklyngen

Hent PDF

Klyngesamarbejde giver os et andet perspektiv på ordinationer

Solrød Klyngen

Hent PDF

Møder sætter ansigt på samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen

Nucleus

Hent PDF

Ofte gode forklaringer på dataforskelle i klyngen

Ruder Klynge

Hent PDF

Vi bruger 43 % mindre antibiotika til øjeninfektioner efter klyngetema

Doc7

Hent PDF

 

Vil du dele erfaringer?

Der er stor interesse for at vide, hvordan andre klynger arbejder. Har I gjort jer nogle erfaringer i din klynge, som I gerne vil dele med landets øvrige klynger, er du meget velkommen til at kontakte os.

klynger@kiap.dk / 5170 1115

Spørgsmål til en klyngekoordinator

I KiAP's nyhedsbreve er der et fast indslag med titlen "Spørgsmål til en klyngekoordinator".
Her kan du læse om en klynges arbejde med kvalitetsudvikling, få viden om hvilke emner klyngen har arbejdet med, hvilke datakilder, de har anvendt, samt en beskrivelse af hvordan klyngen har arbejdet med de emner, de har udvalgt.

Østerbroklyngen, København
Mette Karlson

 

Artikel

Praksisklyngen Skanderborg
Peter Voss

 

Artikel

Klynge Øst, Aalborg
Jakob Klitkou

 

Artikel

 

 

 

 

 

 

Regionernes klyngetilbud

De enkelte regioner stiller en lang række lokale tilbud til rådighed for klyngerne. Det kan for eksempel være hjælp til dataudtræk, hvordan man faciliterer et klyngemøde eller forslag og datapakker til forskellige emner, som klyngen kan arbejde med.

Nedenfor ses en oversigt over regionernes klyngepakker og link til alle regionernes klyngetilbud.

 

 

Region Hovedstaden
Opioider
Type 2-diabetes
KOL – udregning og behandling
Psykofarmaka til ældre
Urinvejsinfektion
Inspiration til klynger (opstart, værdier, kvalitetsudviklingsværktøjer og metoder)
Organisering af faglige områder (KOL, diabetes og canceropfølgning)
Region Midtjylland
KOL-patienter + årlig spirometri
Antibiotika v. øjeninfektioner
Medicingennemgang i almen praksis
Smerteplastre
NSAID
Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år.
Perorale opioider
Influenzavaccination af risikogrupper
Benzodiazepiner
Brugen af CRP-test
Brugen af Strep-A-test
Antibiotika
Region Nordjylland
Medicingennemgang
Kroniske smertepatienter
Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS
Region Sjælland
Afhængighedsskabende medicin
Antibiotika
Data til Kvalitet
Hjælp og sparring til klyngemødet
Hypertension
ICPC – kodning
Inhalationssteroid til KOL-patienter
LUTS
Medicingennemgang og seponering
Farmakologisk behandling for overaktiv blære
Region Syddanmark
Klyngepakke om spirometri
Rationel farmakoterapi
Klyngepakke om ajourføring af FMK
Visioner og værdier for vores klynger
Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
APO kræftaudit til klynger
Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Opioider KOL-patienter + årlig spirometri Medicingennemgang Afhængighedsskabende medicin Klyngepakke om spirometri
Type 2-diabetes Antibiotika v. øjeninfektioner Kroniske smertepatienter Antibiotika Rationel farmakoterapi
KOL – udregning og behandling Medicingennemgang i almen praksis Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS Data til Kvalitet Klyngepakke om ajourføring af FMK
Psykofarmaka til ældre Smerteplastre Hjælp og sparring til klyngemødet Visioner og værdier for vores klynger
Urinvejsinfektion NSAID Hypertension Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Inspiration til klynger (opstart, værdier, kvalitetsudviklingsværktøjer og metoder) Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år. ICPC – kodning Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
Organisering af faglige områder (KOL, diabetes og canceropfølgning) Perorale opioider Inhalationssteroid til KOL-patienter APO kræftaudit til klynger
Influenzavaccination af risikogrupper LUTS
Benzodiazepiner Medicingennemgang og seponering
Brugen af CRP-test Farmakologisk behandling for overaktiv blære
Brugen af Strep-A-test
Antibiotika