Datadrevet kvalitetsudvikling

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at fastlægge rammerne for brug af data til kvalitetsudvikling i almen praksis samt etablering af et datagrundlag, som understøtter klyngernes arbejde med kvalitet og dialogen med det øvrige sundhedsvæsen.

Datagrundlaget skal på den ene side kunne understøtte den enkelte klinik i arbejdet med kvalitetsudvikling med udgangspunkt i egen patientpopulation, og på den anden side give mulighed for at der kan ske udveksling af informationer mellem klyngen og samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen.

Datagrundlaget skal give mulighed for, at lægerne kan forholde sig til både egne og fælles kvalitetsdata og arbejde med benchmarking, hvor det giver faglig mening.

Arbejdsgruppens medlemmer er udpeget af PLO og Danske Regioner.

 

Arbejdsgruppens medlemmer:

Rikke Agergaard

Programchef, formand for arbejdsgruppen

Niels Ulrich Holm

Næstformand, PLO

Jørgen Granborg

Formand for PL Forum

Lone Kærsvang

Specialkonsulent, Region Midtjylland

Charlotte Cerqueira

Afdelingsleder, RKKP

Thomas Steen Nielsen

Datakonsulent, Region Sjælland

Steen Rank Petersen

Sundhedschef, KL

Lars Hulbæk

Direktør, MedCom

 

Kontakt til arbejdsgruppen:

Thomas Bo Nielsen

Souschef
Mail: tbonielsen@kiap.dk

 

Nationale tilbud til klyngearbejdet

Det er op til den enkelte klynge, hvordan og med hvad de starter kvalitetsarbejdet op i klyngen. Nedenfor følger nogle eksempler, som KiAP har udarbejdet. De er tænkt som eksempler på kvalitetsindsatser, som klyngerne kan bruge eller søge inspiration fra. Data fra Ordiprax giver mulighed for, at diskussionen kan tage sit udgangspunkt i den enkelte praksis’ ordinationsmønster med de begrænsninger, der ligger heri. Når Ordiprax+ lanceres i starten af 2019, vil der blive mulighed for at kunne trække data på klyngeniveau.

Det vigtige er, at data kan give anledning til nogle frugtbare overvejelser over forskellige måder, at håndtere kliniske problemstillinger på, og at man i klyngen måske kan inspirere hinanden til at se tingene på nye måder.

De erfaringer klyngerne får, med de tilbud KiAP udarbejder, vil vi meget gerne bruge til at forbedre disse og som inspiration til udviklingen af nye tilbud til klyngerne. Del derfor gerne erfaringerne med os ved at skrive til os på support@kiap.dk.

   Eksempel 1 - Conjunctivitis
  Video - Conjunctivitis dataudtræk via Ordiprax

   Eksempel 2 - NSAID
  Video - NSAID dataudtræk via Ordiprax

   Eksempel 3 - CRP

  Ordiprax

 

Regionale tilbud til klyngearbejdet

De enkelte regioner stiller en lang række lokale tilbud til rådighed for klyngerne. Det kan være tilbud om hjælp til, hvordan man faciliterer et klyngemøde til konkrete forslag og datapakker, om emner klyngen kan arbejder med som et kvalitetsudviklingsprojekt: