Tilbage

 

28-11-2018

Husk at lave KOL forløbsplaner

Efterår og vinterperioderne er ofte kendetegnet ved at KOL patienterne kommer mere i praksis.

Husk at få lavet forløbsplaner til dem, hvis I fx alligevel laver årskontrol.

Flere læger har efterspurgt Tiffeneau Index, dvs. FEV1/FVC ratioen, i KOL formularen. Tiffeneau index anvendes primært som et diagnostisk værktøj, herunder til at vurdere om en patient har KOL eller ikke. Forløbsplaner kan kun laves til patienter, som allerede har fået diagnosen KOL i jeres system. Men eftersom flere læger/praksis har efterspurgt det, kigger vi på, om vi kan tilføje Tiff.index i formularen.