Tilbage

 

06-02-2019

Ny vejledning om indberetning til SKAT

Det er umiddelbart kun den, der officielt er ”administrator” for klyngen (typisk klyngekoordinatoren), som kan indberette udbetalingen af honorarer til Skattestyrelsen.

Hvis en anden i klyngen skal stå for indberetningen til SKAT, kræver det, at administrator giver tilladelse hertil. Tilladelse gives på SKAT’s hjemmesiden under TastSelv Erhverv. Læs ny vejledning om tildeling af rettigheder til indberetning på SKAT her.