Programbestyrelse

Kendetegnende for bestyrelsen er, at denne igangsætter og følger programmet, og træffer overordnede, strategiske beslutninger. Programbestyrelsen har som strategisk opgave efter to år at gøre status på udbredelse af klynger, samt hvordan arbejdet med kvalitetsudvikling er blevet løbet i gang for at vurdere, om der i den resterende del af over- enskomstperioden skal iværksættes yderligere tiltag for at øge udbredelsen og styrke kvalitetsarbejdet.

Under programbestyrelsen er der etableret en programstyregruppe, som har ansvaret for den løbende ledelse af det samlede program og ansvaret for at udmønte programmets målsætninger. Styregruppen omfatter otte personer.

 

 

 

Programbestyrelsens sammensætning

Christian Freitag

Formand for PLO (formand)

Karsten Rejkjær Svendsen

Medlem af PLO's bestyrelse

Dennis Staahltoft

Medlem af PLO's bestyrelse

Jorun Bech

Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Bo Libergren

Regionrådsmedlem, Region Syddanmark

Rikke Friis

Direktør, Danske Regioner

 

 

 

Programstyregruppe

Programstyregruppen kan ud over de faste medlemmer indbyde 1-2 deltagere efter behov i forbindelse med behandlingen af dagsordenspunkter om fællesoffentlige digitaliseringsprojekter el. lign.

Styregruppens repræsentanter har en faglig indsigt i kvalitetsarbejdet generelt i sundhedsvæsenet og har indsigt i og forståelse for forholdene i almen praksis.

Styregruppens opgaver er bl.a. at udarbejde en faseplan for programmet, opstille mål og delmål og fastlægge de indsatser, som sikrer at programmets vision og målsætninger realiseres inden for perioden.

 

 

 

Programstyregruppens sammensætning

Christian Boel

Koncerndirektør, Region Midtjylland (formand)

Henrik Dibbern

Medlem af PLO's bestyrelse

Trine Jeppesen

Medlem af PLO's bestyrelse

Knut Borch Johnsen

Vicedirektør og lægefaglig chef, Holbæk Sygehus

Kurt Espersen

Koncerndirektør, Region Syddanmark

Jakob Bigum Lundberg

Direktør i Næstved Kommune, Repræsentant for KL

Lise Dyhr

Medlem af DSAM’s bestyrelse