Akkrediteringssitet kort fortalt

KiAP har udviklet en platform til lægerne, der understøtter den administrative proces i akkreditering samt giver lægerne mulighed for at anvende et integreret redskab til at give vejledning, overblik og struktur i arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.

Formålet er at give den enkelte klinik mulighed for administrativt at samle klinikkens aktiviteter omkring kvalitetsudvikling- og sikring, så aktiviteter og dokumentation struktureres og systematiseres optimalt. Det er hensigten, at værktøjet skal effektivisere det administrative arbejde i forbindelse med akkreditering.

 

Vejledninger til akkreditering

KiAP har i samarbejde med PLO og DSAM udviklet vejledninger og gode eksempler til de enkelte standarder. Denne information findes ved at logge på Akkreditering demoversion eller praksis egen akkrediteringsside under mine data. Vejledninger og gode eksempler står yderst til højre under de enkelte standarder. Der er udarbejdet en vejledning til anvendelse af Akkrediteringssiden, der findes her.

Lynguide til hvordan man uploader et dokument til akkrediteringsværktøjet, samt deler det med IKAS. Find guiden her.

 

Inspiration til arbejdet med akkreditering

Læs mere om akkreditering i almen praksis på Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS’, hjemmeside her.