Søgeværktøj

 

Hvis for eksempel et målt blodtryk skal overføres korrekt fra journalsystem til Forløbsplaner, så det vises i en formular og/eller et patientoverblik, skal det registreres med den rigtige kode i laboratoriekortet.

De fleste systemhuse sørger for, at dette sker automatisk. Så kan du som læge koncentrere dig om patienterne istedet for at bruge tid på koder. Flere systemhuse har også oprettet faneblade for kroniske sygdomme, som indeholder de relevante værdier for sygdommen - fx KOL og diabetes.

 

Kode Beskrivelse Kortnavn Enhed Projekter
DIB0010 Fod—Følsomhed højre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ? Følsomhed højre;Fod Di
DIB0011 Fod—Følsomhed venstre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ? Følsomhed venstre;Fod Di
DIB0014 Ankel/Arm—Blodtryk højre,index = ? mmHg Blodtryk højre,index;Ankel/Arm mmHg Di,C,H
DIB0015 Ankel/Arm—Blodtryk venstre,index = ? mmHg Blodtryk venstre,index;Ankel/Arm mmHg Di,C,H
DIB0018 Fod—Sår højre; arb.k.(0 1) = ? Sår højre;Fod Di
DIB0019 Fod—Sår venstre; arb.k.(0 1) = ? Sår venstre;Fod Di
DNK05219 Pt—Elektrokardiografi; egenskabsart(I II III V1-6 aVflr) = ? Elektrokardiografi [EKG12];Pt C,H
DNK05472 Arm—Blodtryk(systolisk); tryk = ? mmHg Blodtryk systolisk;Arm mmHg Di,C,De,H
DNK05473 Arm—Blodtryk(diastolisk); tryk = ? mmHg Blodtryk diastolisk;Arm mmHg Di,C,De,H
DNK35842 P(vB; fPt)—Glucose; stofk.(diagnostisk) = ? mmol/L Glukose(diag.);P(vB; fPt) mmol/L C,De,H
MCS88001 Pt(motion)—Ugentligt; tid = ? time/uge Ugentligt;Pt(motion) time/uge Di,K,C,H
MCS88002 Pt(rygning)—Dagligt; antal = ? Dagligt;Pt(rygning) K
MCS88005 Pt(rygning)—Rygestop tilbudt; arb.k.(0 1) = ? Rygestop tilbudt;Pt(rygning) K,C,H
MCS88006 Pt(rygning)—Ophørt = ? Årstal Tobaksrygning ophørt;Pt(rygning) årstal K
MCS88008 Pt(rygning)—Udsættes du for passiv tobaksrygning; arb.k.(0 1) = ? Passiv tobaksrygning;Pt(rygning) K
MCS88009 Pt(rygning)—Vil du gerne have hjælp til at holde op; arb.k.(0 1) = ? Rygestop hjælp ønskes;Pt(rygning) K
MCS88010 Pt(rygning)—Vil du gerne holde op; arb.k.(0 1) = ? Vil du gerne holde op;Pt(rygning) K
MCS88011 Pt(rygning)—Ryger du tobak; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røge Ryger du tobak;Pt(rygning) Di,K,C,H
MCS88014 Pt(diabetes)—Antal diabeteskontroller aftalt i det kommende år; antal (værdi 0-1 Diabeteskontrol aftalt;Pt(diabetes) Di
MCS88015 Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L FEV1;Lunge L K
MCS88016 Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapacitet FVC; vol. = ? L FVC;Lunge L K
MCS88017 Lunge—FEV1/FVC; ratio = ? FEV1/FVC;Lunge K,De,H
MCS88019 Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg Blodtryk hjemme systolisk;Arm mmHg Di,C,H
MCS88020 Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg Blodtryk hjemme diastolisk;Arm mmHg Di,C,H
MCS88021 Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ? MRC skala;Pt(KOL) K
MCS88022 Pt(KOL)—Antal eksacerbationer i det sidst forløbne år; antal (værdi 1-20) = ? Eksacerbationer;Pt(KOL) K
MCS88023 Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ? FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL) K,De,H
MCS88024 Pt(rygning)—Antal pakkeår (20 cigaretter dagligt i et år) = ? År Pakkeår;Pt(rygning) år K
MCS88025 Hb (B)(diabetes)—HBA1c mål aftalt for det kommende år; stofratio = ? HbA1c mål aftalt;Hb (B)(diabetes) Di
MCS88026 P(diabetes)—LDL Kolesterol mål aftalt for det kommende år; stofk. = ? mmol/L LDL-Kolesterol mål;P(diabetes) mmol/L Di
MCS88027 Arm(diabetes)—Blodtryk(systolisk) mål aftalt for det kommende år = ? mmHg BT(systolisk)mål aftalt;Arm(diabet) mmHg Di
MCS88028 Pt(diabetes)—Legeme; masse mål aftalt for det kommende år = ? Kg Legeme masse mål aftalt;Pt(diabet) kg Di
MCS88030 Lunge—FEV1 reversibilitet = ? L FEV1 reversibilitet;Lunge L
MCS88032 Pt(NYHA)—Hjerteinsufficiens funktionsklasse; antal (værdi 0-4) = ? Hjertesvigts funktionskl.;Pt(NYHA) C,H
MCS88033 Arm(diabetes)—Blodtryk(diastolisk) mål aftalt for det kommende år = ? mmHg BT(diatolisk) mål;Arm(diabetes) mmHg Di
MCS88034 Pt(diabetes)—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) mål aftalt for det BMI mål aftalt;Pt(diabetes) mmHg Di
MCS88036 Pt(alkohol)—Alkoholforbrug ugentlig; antal = ? Uge Alkoholforbrug;Pt(alkohol) uge C,De,H
MCS88039 Pt—Står til rådighed for arbejdsmarkedet; arb.k.(0 1) = ? Til rådighed for arbejdsmark.;Pt De
MCS88040 Pt(angst)—Angst scoreskema; antal (værdi 0-50) = ? ASS score;Pt(angst) De
MCS88041 Pt(depression)—Major Depression Inventory; antal (værdi 0-50) = ? MDI score;Pt(depression) C,De,H
MCS88042 Pt—Mini-Mental State Examination score; antal (værdi 0-30) = ? MMSE score;Pt De
MCS88043 Pt(kost)—Er der talt om kost; arb.k.(0 1) = ? Er der talt om kost;Pt(kost) Di,C,H
MCS88044 Pt(øje)—Øjenbaggrundsundersøgelse, fundusundersøgelse; arb.k.(0 1) = ? Øjenus., fundusundersøgelse;Pt(øje) Di
MCS88050 Pt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek Rejse sætte sig testen;Pt 1/ 30 sek
MCS88052 Pt(kost)—kostscore; antal (0-12) = ? Kostscore;Pt(kost)
MCS88053 Pt(selvvurderet helbred)—hvordan synes du dit helbred er alt i alt; arb.akt.(Fre Helbred;Pt(selvvurderet helbred)
MCS88058 Pt(KOL) —Inddeling; arb.akt.(a; b; c; d) = ? Inddeling;Pt(KOL) K
MCS88059 Pt(CMDQ) —Symptom; antal (værdi 0-48) = ? Symptom;Pt(CMDQ)
MCS88060 Pt(CMDQ) —Helbredsangst; antal (værdi 0-28) = ? Helbredsangst;Pt(CMDQ)
MCS88061 Pt(CMDQ) —Angsttilstand; antal (værdi 0-16) = ? Angsttilstand;Pt(CMDQ)
MCS88062 Pt(CMDQ) —Depression; antal (værdi 0-24) = ? Depression;Pt(CMDQ)
MCS88063 Pt(CMDQ) —Alkohol; antal (værdi 0-4) = ? Alkohol;Pt(CMDQ)
MCS88067 Pt(diabetes)—Taljeomkreds mål aftalt for det kommende år; længde = ? M Taljeomkreds mål aftalt;Pt(diabet) m Di
MCS88068 Pt(motion)—fysisk aktivitet i fritiden; arb.akt.(konkurrence; motionsidræt, lett Fysisk aktivitet fritid.;Pt(motion)
MCS88069 Pt(svangreundersøgelse)—Hvilken svangreundersøgelse;  arb.akt.(første; anden; tr Svangre us.;Pt(svangreundersøgelse)
MCS88070 Pt(børneundersøgelse)—Hvilken børneundersøgelse; arb.akt.( 1 uges; 5 ugers; 5 må Børne us.;Pt(børneundersøgelse)
MCS88071 Pt(motion)—fysisk aktiv 30 minutter om dagen; arb.k.(0 1) = ? 30 minutter om dagen;Pt(motion)
MCS88099 Lunge—FEV1/FEV6 ratio = ? FEV1/FEV6;Lunge L
MCS88100 Lunge—Lungefunktionsundersøgelse COPD FEV6; vol. = ? L FEV6;Lunge L
MCS88104 Lunge—FVC reversibilitet = ? L FVC reversibilitet;Lunge L
MCS88105 Lunge—FEV1/FVC reversibilitet; ratio = ? FEV1/FVC reversibilitet;Lunge K
MCS88106 Pt(problematisk stofbrug)-Hash 4 eller flere dg inden for den seneste mnd og/ell Stoffer;Pt(problematisk stofbrug)
NPU01443 P—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L Calcium;P mmol/L De
NPU01549 P—Cholesterol(non-ester); stofk. = ? mmol/L Kolesterol;P mmol/L Di,C,H
NPU01566 P—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L Kolesterol;P mmol/L Di,C,H
NPU01567 P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol HDL;P mmol/L Di,C,H
NPU01568 P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol LDL;P mmol/L Di,C,H
NPU01685 P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40) = ? Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P
NPU01700 P—Cobalamin; stofk. = ? pmol/L Vitamin B12;P pmol/l De
NPU01807 P—Creatininium; stofk.(Jaffé) = ? µmol/L Kreatinin (Jaffé);P µmol/L Di,C,De,H
NPU02192 P—Glucose; stofk. = ? mmol/L Glukose;P mmol/L Di,C,De,H
NPU02319 B—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L Hæmoglobin;B mmol/L C,De,H
NPU02593 B—Leukocytter; antalk. = ? × 109/L Leukocytter;B × 10E9/l De
NPU03011 Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ? O2 sat.;Hb(aB) K
NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L Kalium;P mmol/L C,De,H
NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L Natrium;P mmol/L C,De,H
NPU03568 B—Thrombocytter; antalk. = ? × 109/L Trombocytter;B × 10E9/L De
NPU03577 P—Thyrotropin; arb.stofk.(IRP 80/558) = ? × 10-3 IU/L Thyrotropin [TSH];P IU/L C,De,H
NPU03620 P(fPt)—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L Triglycerid;P(fPt) mmol/L Di,C,H
NPU03794 Pt—Legeme; højde = ? M Legeme højde;Pt m Di,K,C,De,H
NPU03804 Pt—Legeme; masse = ? Kg Legeme vægt;Pt kg Di,K,C,H
NPU03835 Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr. = ? Hæmoglobin A1c;Hb(B) C,H
NPU03918 U—Albumin/Creatininium; stofratio = ? × 10-3 Albumin / Kreatinin-ratio;U × 10-3 Di,C,H
NPU04094 P—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L Triglycerid;P mmol/L Di,C,H
NPU04207 U—Glucose; arb.k.(proc.) = ? Glukose(semikvant);U De
NPU04208 U—Hæmoglobin; arb.k.(proc.) = ? Hæmoglobin(semikvant);U De
NPU04998 P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L Kreatinin;P µmol/L Di,C,De,H
NPU10171 P(fPt)—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol LDL;P(fPt) mmol/L Di,C,H
NPU10266 P—Calcitriol+1,25-Dihydroxyergocalciferol; stofk. = ? pmol/L 1,25-Dihydroxy-Vitamin D(D3+D2);P pmol/L De
NPU17181 P—Brain natriuretisk peptid; stofk. = ? pmol/L Brain natriuretisk peptid [BNP];P pmol/L H
NPU17559 P—Creatininium; stofk. = ? mmol/L Kreatinin;P mmol/L Di,C,De,H
NPU17997 U—Albumin; arb.k.(proc.) = ? Albumin (semikvant);U De
NPU18016 P—Creatininium; stofk. = ? µmol/L Kreatinin;P µmol/L Di,C,De,H
NPU19651 P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L Alanintransaminase [ALAT];P U/L De
NPU19657 P—gamma-Glutamyltransferase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L gamma-Glutamyltransferase;P U/L De
NPU19661 U—Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10-3 Albumin / Kreatinin-ratio;U × 10-3 Di,C,H
NPU19748 P—C-reaktivt protein; massek. = ? mg/L C-reaktivt protein [CRP];P mg/l De
NPU21692 Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min Puls;Hjerte 1/min C,De,H
NPU27300 Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. = ? Hæmoglobin A1c (IFCC);Hb(B) mmol/mol Di,C,H
NPU27412 P—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; proc.) = ? mmol/L Glukose, middel (fra HbA1c);P mmol/L Di
NPU27783 P—Basisk phosphatase; kat.k. = ? U/L Basisk fosfatase;P U/L De
NPU28404 Pt—Taljeomkreds; længde = ? M Taljeomkreds;Pt m