Om RKKP


Almen praksis er i dag af Sundhedsloven forpligtet til at indberette data til Danske Voksen Diabetes Database (DVDD) og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL), for deres patienter med diabetes og KOL. Data skal indberettes til RKKP, som står for "Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram". Det er her, alle de kliniske kvalitetsdatabaser er samlet, og hvor obligatoriske data for forskellige sygdomme skal indberettes.

Når man skal indberette data for KOL og Diabetes, kan man tilmelde sig RKKP-KOL og/eller RKKP-Diabetes modulet i sit eget lægepraksissystem. Demo og information omkring tilmelding ses herunder. Praksis kan selv vælge, om de vil indberette data løbende, når patienten fx har været til årskontrol. Eller om praksis vil lave en samlet årlig indberetning ud fra patientlisten, som bliver stillet til rådighed. Da RKKP-KOL er defineret som en underprojekt af forløbsplaner for KOL, kan man ikke for nuværende tilmelde sig RKKP-KOL uden også at være tilmeldt forløbsplaner for KOL.

Man kan tilmelde sig indberetning til RKKP-Diabetes, uafhængigt af om man er tilmeldt forløbsplaner for Diabetes.

Diabetes-indberetningen er ændret i lægepraksissystemer til at benytte forløbsplansteknologien. Det betyder, at det vil blive ens for alle lægepraksissystemer i måden de indberetter på.

Når man har indberettet sine data til RKKP, kan man efterfølgende se de data, man har indberettet på www.kiap.dk, når man er logget ind med sit sundhedsfaglige NemID. Lige pt., kan man se RKKP Diabetes data. Inden sommer 2020 kan man også se de RKKP KOL data, som man har indberettet frem til nu.

www.kiap.dk kan man også se sine indikatorer, som RKKP har beregnet og sammenligne sine data med den klynge, man er en del af.

 

 

Elementer

Formular:
En RKKP formular indeholder de data, som styregruppen for den kliniske kvalitetsdatabase har besluttet, skal indberettes.

Selve formularen indeholder ikke meget beslutningsstøtte, men blot visning af hvilke data, din praksis har til rådighed for den enkelte patient. Data forudfyldes altid, hvis de er tilstede i praksis laboratoriekort, og hvis praksis har anvendt de korrekte laboratoriekoder. Indberetningsformularen for RKKP-KOL beregner fx FEV1%, hvis FEV1 og højden er til rådighed, så lidt beslutningsstøtte er der.

Visning af medicin baserer sig på den information om patientens medicinstatus, som praksis senest har hentet ned fra FMK. Hvis der laves ændringer i medicin eller praksis ønsker at ændre medicin, som skal indberettes på patienten, skal praksis altid gøre dette i FMK/medicinmodulet i eget lægepraksissystem. Det kan praksis godt gøre, mens en indberetningsformular er åben, fordi medicinoplysninger opdateres i indberetningsformularen hvert 10.sekund.

I RKKP-KOL er der pt. ingen krav til, hvor gammel en laboratorieværdi må være for at blive forudfyldt. I løbet af år 2020 vil det blive ændret, så data højest må være 12 eller 18 måneder gamle for at blive forudfyldt i en formular til indberetning. I RKKP diabetes forudfyldes data kun, hvis de er under 1 år gamle (blodtryk, HbA1c) eller under 2 år gamle (LDL og total kolesterol, U-alb/kreatinin, dato for fod – og øjenstatus (øjenstatus må dog være op til 4 år gamle). Det skyldes, at data kun kan indgå i beregning af en indikator hos RKKP, hvis den overholder en vis tidsgrænse. Rygestatus og højde forudfyldes med den nyeste værdi uafhængig af dato, da disse status ikke ændrer sig så ofte.

Patientliste:
En patientliste indeholder alle de patienter, som har fået en KOL diagnose (R95) eller en Diabetes diagnose (T89/T90) indenfor de sidste 3 år i praksis, og som man kan indberette på, hvis praksis har behandleransvaret.

Her kan man se kliniske parametre, som man kan sortere på, og indkalde patienter efter. Praksis kan ligeledes åbne formularer og lave selve indberetningen fra patientlisten, hvis det letter arbejdsgangen med indberetning.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld