Nordjysk Kræftdag 2022 Nord-KAP Dialogmøder om kræftpatienter


Sæt allerede nu X i kalenderen fredag d. 9. september 2022, hvor der afholdes Nordjysk Kræftdag i AKKC. Program for dagen vil blive udsendt medio 2022.

Dialogmøder om kræftpatienter Kræftgruppen i Nord-KAP tilbyder DGE-grupperne et besøg, hvor vi drøfter de forskellige problematikker, der kan være omkring håndteringen af de kræftpatienter, du har i din praksis. Mødet er et dialogmøde, hvor vi blandt andet drøfter organisatoriske forhold omkring kræftpatienten i almen praksis og samarbejdet med Onkologisk Afdeling. Undervejs præsenteres data over de kræftpatienter, man har i sin klinik. Data som måske kan give inspiration til ændret håndtering af klinikkens kræftpatienter. Kræftgruppen får til møderne følgeskab af en speciallæge fra Onkologisk Afdeling på AAUH. Vedkommende vil deltage i diskussionen om forskellige problematikker hos den kræftpatient, der følges i din klinik. Det kunne f.eks. dreje sig om bivirkninger, senfølger, mistanke om recidiv af kræftsygdommen, akut onkologi eller andet relevant. Efter ønske fra den enkelte DGE-gruppe vil vi på dialogmødet kunne vende andre problematikker inden for kræftområdet.

 

Kurset er gratis - Tilmelding: Kontakt Anja Kallestrup på e-mail anjkal@rn.dk 

Arrangør:
Nord-KAP

Dato:
09-09-2022

Tidspunkt:
Kl. 08:30 - 16:00

Lokation:
Aalborg Kongress & Kultur Center 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld