1. Formål

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan KiAP behandler persondata, der opsamles på de websites, hvor indholdet administreres af KiAP.

 

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er:

KiAP – Kvalitet i Almen Praksis
J.B.Winsløwsvej 9.A
5000 Odense C

CVR. 30 47 48 80

 

3. Dataansvarlig

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne samarbejde med dig, og levere relevant kommunikation til dig.

Vores website indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • Navigerer på websiten
  • Sender en forespørgsel via websiten
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Downloader materialer fra websiten
  • Tilmelder sig seminarer og andre events
  • Indsender en jobansøgning
Via vores hjemmeside indsamler vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den service, du efterspørger.

Vi indsamler disse oplysninger for at kunne:

  • Give dig en mere personaliseret oplevelse
  • Forbedre og optimere vores websites
  • Forbedre vores kundeservice
  • Kommunikere med dig på relevant vis

 

4. Cookies

Bruges til at administrere sessionen på den ind loggede del. Data anvendes ikke til at registrere adfærd på siden.

 

5. Henvendelser fra websiten

Når du sender en forespørgsel fra websiten – f.eks. fra en kontaktformular – registrerer vi dit navn, dit telefonnummer, din e-mailadresse og arbejdsområde.

Oplysningerne anvendes for at kunne behandle din henvendelse på bedste vis.

Oplysningerne (navn, e-mailadresse og arbejdsområde) registreres i KiAPs systemer – herunder vores CRM-system.

Medarbejdere hos KiAP har adgang til oplysningerne.

 

6. Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig KiAPs nyhedsbrev, registreres følgende oplysninger: navn, e-mailadresse og arbejdsområde.

Ved at tilmelde dig KiAPs nyhedsbrev, giver du KiAP samtykke til at behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, din e-mail, samt yderligere oplysninger i henhold til gældende lovgivning, og alene med de formål at modtage nyhedsbrev og markedsføringsmateriale.

Oplysningerne, du afgiver (navn, e-mailadresse og arbejdsområde) registreres i KiAPs systemer – herunder vores CRM-system og vores system til udsendelse af nyhedsbreve.

Medarbejdere hos KiAP har adgang til oplysningerne.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet igen, ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Dine oplysninger opbevares herefter i 24 måneder, inden de slettes. Dette gør vi for at sikre, at vi ikke efterfølgende sender informationer til dig, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet.

 

7. Tilmelding til seminarer og events

Når du tilmelder dig seminarer og andre events, registrerer vi følgende oplysninger: dit navn, din virksomhed, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Vi skal blandt andet bruge oplysningerne til at planlægge seminaret og kende det nøjagtige antal deltagere. Oplysningerne vil desuden blive anvendt til opfølgning på det pågældende seminar, hvis vi fx vil udsende evalueringer og materialer fra seminaret.

Oplysningerne (navn, firmanavn, telefonnummer og e-mailadresse) registreres i KiAPs systemer – herunder vores CRM-system.

Medarbejdere hos KiAP har adgang til oplysningerne.

Når du har tilmeldt dig et seminar eller en anden event hos KiAP, accepterer du samtidig at billeder fra seminaret eller eventen kan blive anvendt til markedsføring af KiAP på bl.a. sociale medier.

Oplysninger om navn og virksomhed kan blive delt med de øvrige deltagere på seminaret.

 

8. Download af materialer

I forbindelse med download af materiale fra serveren oprettes en serverlogning af hændelsen, men der foretages ikke en registrering af brugeroplysninger i forbindelse med denne log.

 

9. Behandling af ansøgninger

Når du ansøger en stilling hos KiAP gennem websiten, behandler vi som udgangspunkt dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer og de dokumenter som du uploader i ansøgningsprocessen.

Vi anvender dine informationer for at kunne vurdere, om du har kvalifikationerne til at besidde den stilling du ansøger. Vi kan anvende informationerne til at vurdere, om du har kvalifikationerne til at besidde andre stillinger hos KiAP.

Dine data vil blive behandlet fortroligt. Det er kun HR og relevante ansættende personer, der har adgang til de persondata, som du registrerer. Persondata bliver kun samlet, behandlet og brugt med henblik på at vurdere din ansøgning til en stilling.

Oplysningerne, du afgiver, registreres i KiAPs systemer – herunder vores HR-system.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 6 måneder inden de slettes fra KiAP. Hvis vi vil gemme dine personoplysninger længere end dette, vil vi bede om fornyet samtykke fra dig.

 

10. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, til hvilket oplysningerne behandles.

Oplysninger kan opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende, fx hvis der er en igangværende tvist, eller hvis der er indgivet en anmeldelse af en ulovlig handling til politimyndighederne. Vi gennemgår regelmæssigt vores oplysninger og fjerner personoplysninger, som ikke længere er nødvendige.

 

11. Sikkerhed

KiAP og vores samarbejdspartner anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer integritet og fortrolighed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

 

12. Underdatabehandlere

KiAP anvender i nogle tilfælde underdatabehandlere. Vi anvender fx leverandører af systemer til udsendelse af nyhedsbreve og eksterne konsulenter, der rådgiver os i forbindelse med analyse- og markedsføringsopgaver.

KiAP indgår databehandleraftaler med vores eksterne samarbejdspartnere for at sikre, at oplysningerne kun behandles efter vores instrukser, og at den nødvendige sikkerhed er på plads.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS – primært USA.

Vi anvender udelukkende underdatabehandlere i USA, der er certificeret efter Privacy Shield aftalen, som er indgået mellem USA og EU. USA er betragtet som et land med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og er dermed på Datatilsynets liste over sikre lande. Læs mere Privacy Shield aftalen.

Du kan rekvirere en liste med underdatabehandlere ved at skrive til sekretaeren@kiap.dk.

 

13. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger, vi har om dig berigtiget.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandlere (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan). Denne ret kan du udøve ved at skrive en mail til sekretaeren@kiap.dk.. Vi vil herefter slette dine informationer og underrette vores databehandlere (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan udnytte dine rettigheder ved at kontakte KiAP på mail sekretaeren@kiap.dk.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

 

 

Sidst opdateret 08. november 2019