KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) har som formål at fremme og understøtte etableringen af klynger som omdrejningspunkt for kvalitetsudvikling i almen praksis. Denne understøttelse består bl.a. i en lægefaglig kvalificering af systemer og data, så de tilpasses kvalitetsarbejdet i almen praksis. Derudover er KiAP engageret i at udvikle elektroniske forløbsplaner til almen praksis, som led i en styrket indsats for kronikere.

KiAP tilbyder klyngerne konkrete værktøjer til både de faglige og administrative dele af klyngearbejdet. Det handler både om udvikling af klyngepakker indenfor en lang række af lægefaglige emner, adgang til forskellige datavisninger om det kliniske arbejde i almen praksis og udarbejdelse af vejledninger til hjælp for det administrative arbejde i klynge.

KiAP samarbejder tæt med bl.a. PLO-E (Praktiserende Lægers Organisation-Efteruddannelse) og de regionale kvalitetsenheder for at sikre sammenhæng og variation i det udbud, som regionerne og KiAP tilbyder klyngerne. KiAP er desuden i dialog med Kommunernes Landsforening omkring samarbejdsmuligheder mellem klyngerne og kommunerne på baggrund af data.

KiAP udarbejder forløbsplaner i samarbejde med MedCom og PLSP (Primærsektorens Leverandør Service Platform) for at sikre integration på tværs af de lægefaglige systemer.

KiAP er etableret i 2018 som led i overenskomstaftalen mellem PLO og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og er organiseret med en bestyrelse og styregruppe - udpeget af PLO, Danske Regioner og KL - samt et sekretariat, der både rummer politisk betjening, lægefaglig kvalificering samt udvikling og drift af IT-løsninger. KiAP er lokaliseret i henholdsvis København og Odense.

 

 

 

 

Kvalitetsprogram i Almen Praksis

Program for kvalitetsudvikling i almen praksis har til formål, at fremme og understøtte at alle praktiserende læger finder sammen i faglige fællesskaber.

Programmets projektspor
Programbestyrelse
Programstyregruppe