Om KiAP


KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) har som formål at fremme og understøtte etableringen af klynger som omdrejningspunkt for kvalitetsudvikling i almen praksis.

Denne understøttelse består bl.a. i en lægefaglig kvalificering af systemer og data, så de tilpasses kvalitetsarbejdet i almen praksis. Derudover er KiAP engageret i at udvikle elektroniske forløbsplaner til almen praksis, som led i en styrket indsats for kronikere.

KiAP tilbyder klyngerne konkrete værktøjer til både de faglige og administrative dele af klyngearbejdet.

Det handler for eksempel om

  • udvikling af klyngepakker indenfor en lang række af lægefaglige emner
  • adgang til forskellige datavisninger om det kliniske arbejde i almen praksis
  • udarbejdelse af vejledninger til hjælp for det administrative arbejde i klyngerne.

KiAP samarbejder tæt med bl.a. PLO-E (Praktiserende Lægers Organisation-Efteruddannelse) og de regionale kvalitetsenheder for at sikre sammenhæng og variation i det udbud, som regionerne og KiAP tilbyder klyngerne. KiAP er desuden i dialog med Kommunernes Landsforening omkring samarbejdsmuligheder mellem klyngerne og kommunerne på baggrund af data.

KiAP udarbejder forløbsplaner i samarbejde med MedCom og PLSP (Primærsektorens Leverandør Service Platform) for at sikre integration på tværs af de lægefaglige systemer.

KiAP er etableret i 2018 som led i overenskomstaftalen mellem PLO og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og er organiseret med en bestyrelse og styregruppe - udpeget af PLO, Danske Regioner og KL - samt et sekretariat, der både rummer politisk betjening, lægefaglig kvalificering samt udvikling og drift af IT-løsninger. KiAP er lokaliseret i henholdsvis København og Odense.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld