Regionernes klyngetilbud


De enkelte regioner stiller en lang række lokale tilbud til rådighed for klyngerne. Det kan for eksempel være hjælp til dataudtræk, hvordan man faciliterer et klyngemøde eller forslag og datapakker til forskellige emner, som klyngen kan arbejde med.

Nedenfor ses en oversigt over regionernes klyngepakker og link til alle regionernes klyngetilbud.

 

 

Region Hovedstaden
Opioider
Diabetes (type 2-diabetespatienter med hjertesygdom)
KOL – udregning og behandling
Psykofarmaka til ældre
UVI hos ældre
Polyfarmaci
Øjenbetændelse
Kom godt i gang med klyngearbejdet
Værktøjer og metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling
Det interaktive klyngemøde
Region Midtjylland
KOL-patienter + årlig spirometri
Antibiotika v. øjeninfektioner
Medicingennemgang i almen praksis
Smerteplastre
NSAID
Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år.
Perorale opioider
Influenzavaccination af risikogrupper
Benzodiazepiner
Brugen af CRP-test
Brugen af Strep-A-test
Antibiotika
Kræftudredning i almen praksis/Audit i praksis
Overblik over kræftpatienter med henblik på at sikre god kræftopfølgning
Region Nordjylland
Medicingennemgang
Kroniske smertepatienter
Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS
Region Sjælland
Klyngehæfte
Hjælp og sparring til klyngemødet (støttepakke)
Fra data til kvalitet (støttepakke)
Afhængighedsskabende medicin
Antibiotika – rationel farmakoterapi
Astmabørn over 5 år
Farmakologisk behandling for overaktiv blære (OAB)
Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår
Forebyggelse og behandling af diabetisk nefropati
Henvisninger til den ambulante psykiatri
Hovedpine
Hypertension
ICPC – kodning
Inhalationssteroid til KOL-patienter
KOL og spirometri
LUTS
Medicingennemgang og seponering
Opioider
Sårbare børn 1 – Tværsektorielt samarbejde
Sårbare børn 2 – Akutte kontakter
Sårbare børn 3 – Forældre med psykisk lidelse
Urinvejsinfektioner hos ældre
Vejledning til datatræk i lægesystemer
Region Syddanmark
Klyngepakke om spirometri
Klyngepakke om smertestillende lægemidler
Klyngepakke om ajourføring af FMK
Visioner og værdier for vores klynger
Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
Klyngepakke om patienter med psykiske problemer i vores praksis
Vejledning til datatræk i lægesystemer
Fra klynge til praksis- forskellige redskaber
Stop op i klyngen- og kom godt videre i fællesskab
Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Opioider KOL-patienter + årlig spirometri Medicingennemgang Klyngehæfte Klyngepakke om spirometri
Diabetes (type 2-diabetespatienter med hjertesygdom) Antibiotika v. øjeninfektioner Kroniske smertepatienter Hjælp og sparring til klyngemødet (støttepakke) Klyngepakke om smertestillende lægemidler
KOL – udregning og behandling Medicingennemgang i almen praksis Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS Fra data til kvalitet (støttepakke) Klyngepakke om ajourføring af FMK
Psykofarmaka til ældre Smerteplastre Afhængighedsskabende medicin Visioner og værdier for vores klynger
UVI hos ældre NSAID Antibiotika – rationel farmakoterapi Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Polyfarmaci Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år. Astmabørn over 5 år Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
Øjenbetændelse Perorale opioider Farmakologisk behandling for overaktiv blære (OAB) Klyngepakke om patienter med psykiske problemer i vores praksis
Kom godt i gang med klyngearbejdet Influenzavaccination af risikogrupper Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår Vejledning til datatræk i lægesystemer
Værktøjer og metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling Benzodiazepiner Forebyggelse og behandling af diabetisk nefropati Fra klynge til praksis- forskellige redskaber
Det interaktive klyngemøde Brugen af CRP-test Henvisninger til den ambulante psykiatri Stop op i klyngen- og kom godt videre i fællesskab
Brugen af Strep-A-test Hovedpine
Antibiotika Hypertension
Kræftudredning i almen praksis/Audit i praksis ICPC – kodning
Overblik over kræftpatienter med henblik på at sikre god kræftopfølgning Inhalationssteroid til KOL-patienter
KOL og spirometri
LUTS
Medicingennemgang og seponering
Opioider
Sårbare børn 1 – Tværsektorielt samarbejde
Sårbare børn 2 – Akutte kontakter
Sårbare børn 3 – Forældre med psykisk lidelse
Urinvejsinfektioner hos ældre
Vejledning til datatræk i lægesystemer

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld