Regionernes klyngetilbud


De enkelte regioner stiller en lang række lokale tilbud til rådighed for klyngerne. Det kan for eksempel være hjælp til dataudtræk, hvordan man faciliterer et klyngemøde eller forslag og datapakker til forskellige emner, som klyngen kan arbejde med.

Nedenfor ses en oversigt over regionernes klyngepakker og link til alle regionernes klyngetilbud.

 

Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark
Kom godt i gang med klyngearbejdet KOL-patienter + årlig spirometri Medicingennemgang Klyngehæfte Klyngepakke om smertestillende lægemidler
Det interaktive klyngemøde Antibiotika v. øjeninfektioner Kroniske smertepatienter Hjælp og sparring til klyngemødet (støttepakke) Klyngepakke om ajourføring af FMK
Få endnu mere ud af klyngearbejdet Medicingennemgang i almen praksis Udvidet lænderygundersøgelse - ULRUS Fra data til kvalitet (støttepakke) Visioner og værdier for vores klynger
Værktøjer og metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling Smerteplastre Afhængighedsskabende medicin Klyngepakke om forløbsplaner og patientlister
Medicinsk behandling af urge-inkontinens – hjælper det og hvad med bivirkninger? NSAID Antibiotika – rationel farmakoterapi Klyngepakke om §2– og lokalaftaler
Medicinsk behandling af KOL – kan udredning og behandling forbedres? Otitis media + tympanometri på børn 0-3 år. Astmabørn over 5 år Klyngepakke om patienter med psykiske problemer i vores praksis
Har du overblikket over AK-behandling i din praksis? Perorale opioider Farmakologisk behandling for overaktiv blære (OAB) Vejledning til datatræk i lægesystemer
Har du tjek på dine voksne ADHD-patienter? – opfølgning i praksis Influenzavaccination af risikogrupper Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår Fra klynge til praksis- forskellige redskaber
Opsporing, udredning og behandling af astma hos børn og unge Benzodiazepiner Forebyggelse og behandling af diabetisk nefropati Stop op i klyngen- og kom godt videre i fællesskab
Osteoporosebehandling – hvem, hvad og hvor længe? Brugen af CRP-test Henvisninger til den ambulante psykiatri
Kan forbruget af opioider i din klinik blive mindre? Brugen af Strep-A-test Hovedpine
Kan antallet af præparater hos polyfarmaci-patienter i din klinik reduceres? Antibiotika Hypertension
Kan forbruget af psykofarmaka til ældre i din klinik sættes ned? Kræftudredning i almen praksis/Audit i praksis ICPC – kodning
Kan du blive bedre til at behandle type 2-diabetespatienter med hjertekarsygdom? Overblik over kræftpatienter med henblik på at sikre god kræftopfølgning Inhalationssteroid til KOL-patienter
Kan du blive bedre til at behandle ældre med urinvejsinfektion? KOL og spirometri
Kan du blive bedre til at behandle børn med øjenbetændelse? LUTS
Medicingennemgang og seponering
Opioider
Sårbare børn 1 – Tværsektorielt samarbejde
Sårbare børn 2 – Akutte kontakter
Sårbare børn 3 – Forældre med psykisk lidelse
Urinvejsinfektioner hos ældre
Vejledning til datatræk i lægesystemer

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld