5 forskelle på fysiske og virtuelle møder


 

Tekniske udfordringer:

Virtuelle møder oplever jævnligt tekniske udfordringer, så som manglende links, problemer med login, deltagere med begrænset erfaring med virtuelle møder, og uransagelig opførsel fra den valgte mødesoftware. Disse udfordringer skal der tages hånd om via vejledninger, assistance til deltagere og en forudbestemt metode til at dele information med deltagerne. Man bør sætte tid af før mødet til at håndtere disse udfordringer, og for større møder skal man ikke være alene om disse håndteringer.

 

Kommunikationsudfordringer:

Meget af den information der bliver taget for givet ved fysisk kommunikation går tabt i virtuelle møder. kamera perspektiv og Lyd- og billedkvalitet gør det sværere at aflæse ansigts udtryk, kropssprog, udståling, etc, og kan gøre det sværere at høre hvad der bliver sagt. Dette gør det svæere for lytterne at følge med i hvad der bliver sagt, og gør det samtidigt sværere for både taleren lytterne at modtage feedback fra de andre lyttere. For at komme ud over dette problem, skal man huske at være tydelig i sit sprog, og spørge ind til om alle er med.

 

Manglende social dynamik:

Spontane bibemærkninger, kommentarer og jokes fra lytterne forsvinder, sammen med det sociale element i pauser og frokoster. sidemandshvisken bliver flyttet til et skrifteligt medium, hvor det ikke er synligt for andre end deltagerne.

 

Træthed og mindre opmærksomhed:

Virtuelle møder mangler den indlevelse fysiske møder har, hvilket gør mødet mere udkørende at deltage i. Det stammer fra at det kræver mere koncentration at følge med i virtuelle møder, og at det er lettere at lade sig distrahere.

 

Interaktionstype:

Virtuelle møder kan let komme til at føles som en envejs interaktion. Møder er en tovejs kommunikation, selvom de ikke ligner det, fordi taleren får feedback fra lytterne, i form af reaktioner. Disse reaktioner går ofte tabt i det virtuelle rum, og det er derfor vigtigt for taleren at bede lytterne om feedback med jævne mellemrum.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld