Regionernes tilbud til virtuelle klyngemøder 


De enkelte regioner tilbyder hjælp til at afholde virtuelle møder. Nedenfor finder du de enkelte regioners tilbud.

 

Region Nordjylland

Nord-KAP understøtter klyngerne i at afholde virtuelle klyngemøder via Zoom og Teams. Det er muligt at aftale et testmøde med datakonsulenten, hvor videoløsningen afprøves. En anden mulighed er at anvende faste videomøderumsadresser oprettet at Nord-KAP. Alle klyngekoordinatorer har allerede modtaget link og videomøderumsadresse, som kan videreformidles til klyngen.

Spørgsmål til de virtuelle klyngemøder kan rettes til datakonsulent Karen Steen Tvergaard på k.tvergaard@rn.dk eller på 9243 1999.

Læs hvad regionen skriver om at mødes virtuelt

 

Region Hovedstaden

KAP-H kan hjælpe med at konvertere et fysisk klyngemøde til et virtuelt både i forhold til teknik og de ”bløde” forudsætninger for et professionelt online møde – bl.a. hjælp til at tildele forskellige roller på mødet så som teknisk vært og facilitator. KAP-H kan desuden i stort omfang hjælpe med sparring til mødeopsætning, drejebog for mødet samt med facilitering/teknikken på selve mødet (dog afhængig af kapacitet og ressourcer, idet der pt er stor efterspørgsel). KAP-H kan også levere hjælp til selvhjælp i form af oplæring af klyngerne. Som udgangspunkt kan du hos KAP-H få hjælp til programmerne Zoom, Teams og Webex.

Spørgsmål om online-møder rettes til KAP-H’s sekretariatet på kap-h@regionh.dk eller 3866 5299

 

Region Midtjylland 

Hver klynge kan få sit eget virtuelle møderum. Det virtuelle klyngemøde oprettes via regionens videoløsning Pexip. Hvis I ønsker at oprette et virtuelt møderum eller har spørgsmål dertil, kan I kontakte datakonsulent Vibeke Madsen på vibeke.madsen@stab.rm.dk eller på telefon 2465 7633.

Har I brug for input og/eller hjælp til at facilitere de virtuelle klyngemøder, så kontakt Marie-Louise Heine Jensen på marie-louise.jensen@stab.rm.dk eller 28729604.

Læs om virtuelle klyngemøder i regionen

 

Region Sjælland

KAP-S understøtter klyngemøderne både før, under og efter. Vi har allerede en del erfaring med virtuelle møder. Inden mødet kan vi hjælpe med tekniske og pædagogiske spørgsmål omkring det at afholde et virtuelt klyngemøde. Vi kan også sparre omkring indhold på mødet, herunder dataudtræk mm.
Under mødet kan vi deltage med teknisk hjælp samt stå for facilitering eller for input i forhold til data.

Efter mødet kan vi understøtte ude i klinikkerne med at omsætte klyngemødet til udvikling i egen klinik.

Alt dette kommer vi også rundt om på vores klyngekoordinatortræf den 7. december 2020. Se program og tilmelding her.

Alle vores 21 klyngepakker er for nylig blevet opdateret, hvoraf 5 af dem er helt nye. De kan også bruges til virtuelle møder. Du kan se dem her. Vores nyeste pakker omhandler:

  • Sårbare børn - udviklet i samarbejde med DSAM
  • Hovedpine - udviklet i samarbejde med Videnscenter for Hovedpine
  • Diabetes - behandling af fodsår - udviklet i samarbejde med Steno.

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp, er du velkommen til at kontakte datakonsulenterne på datakonsulenter@regionsjaelland.dk eller på tlf. 5168 0285 eller tlf. 2560 3371.

Region Sjælland stiller også virtuelle møderum til rådighed. Du kan læse mere om de virtuelle møderum til klyngerne her.

 

Region Syddanmark

Region Syddanmark har skabt mulighed for virtuelle møderum til klyngerne. Hvis du vil benytte dig af et virtuelt møderum, skal du sende en mail til sdsi.video@rsyd.dk med følgende tekst i emne-feltet: ”Klynge fast møderum”.

I mailen skal du oplyse navn på klyngen og cvr nr. Herefter vil du modtage et link og videomøderumsadresse, som kan videreformidles til din klynge.

Spørgsmål til klyngernes virtuelle møderum kan rettes til videosupporten på telefon 7663 1500 eller mail sdsi.video@rsyd.dk

 

Virtuelle klyngemøder

Guide til Virtuelle møder (PDF).

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld