Praktiserende lægers kvalitetsklynger er kommet godt fra start


Praktiserende læger over hele landet er godt i gang med at danne de kvalitetsklynger, der blev aftalt i forbindelse med seneste overenskomst om almen praksis. I alt er 1275 praktiserende læger – mere end en trediedel - nu medlem af en klynge, skriver ugeskriftet.dk.

I overenskomsten om almen praksis, der trådte i kraft 1. januar 2018, blev det aftalt, at etablere en klyngestruktur, hvor de praktiserende læger kan arbejde med at udvikle deres kvalitet.

En klynge er et fagligt fællesskab, som mødes med jævne mellemrum for at arbejde med databaseret kvalitetsudvikling. Praktiserende læger, der ikke ønsker at deltage i en klynge, skal i stedet akkrediteres.

De nye klynger er kommet godt fra start - der er allerede etableret 48 klynger, der omfatter over halvdelen af alle praktiserende læger i Danmark.

"Det ser positivt ud, både fordi der allerede er rigtig mange, der har meldt sig i en klynge, og fordi erfaringen indtil videre er, at i de områder, hvor der er en klynge, har stort set alle læger meldt sig ind i den,” siger PLO's formand Christian Freitag til ugeskriftet.dk.

Også næstformand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Bo Libergren, er tilfreds:

”Jeg havde nok forventet, at der ville være en restgruppe-problematik – ikke mindst i forhold til solopraksis. Men det ser umiddelbart ikke ud til at være tilfældet, i hvert fald ikke her i Syddanmark, hvor tilslutningen allerede nu er tæt på 100 pct,” siger Bo Libergren.

Læs hele artiklen på Ugeskrift for Lægers hjemmeside: http://ugeskriftet.dk/nyhed/en-trediedel-af-landets-praktiserende-laeger-er-med-i-en-kvalitetsklynge

01-11-2018

Alle nyheder 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld