Ændret flow for samtykke og ny kladdefunktion i Forløbsplaner


Ændret flow for samtykke:

Funktionaliteten i Samtykket i formularen er nu ændret. Samtykket gælder for om patienten siger ja til, at data for forløbsplanen sendes til www.forløbsplan.dk, således at patienten har mulighed for at se sin elektroniske forløbsplan.

Hvis patienten af forskellige årsager ikke ønsker, at data skal ligge på forløbsplan.dk, har lægen/praksis mulighed for at krydse ”nej” i samtykke, men fortsat lave en lokal forløbsplan, der kan printes og gives til patienten. Data sendes blot ikke til forløbsplan.dk.

 

”Gem Udkast”/kladde-funktion

Der er kommet en ”Gem Udkast” funktion. Det betyder, at praksispersonalet kan starte med at lave en forløbsplan sammen med patienten, og så gemme det som en kladde (”Gem udkast”), således at forløbsplanen først bliver endelig godkendt, udleveret til patienten af jer og sendt til forløbsplan.dk (hvis patienten har sagt ja i samtykke), når man trykker på ”GEM” knappen.

Ved ”Gem Udkast” vil alle data indtastet i formularen blive tilbagesynkroniseret til dit laboratoriekort, forløbsplanen bliver bare ikke endelig lavet. Når lægen/personalet så skal lave den endelige plan sammen med patienten, så skal I gøre som hidtil – dvs. trykke på ”Ny KOL/Diabetes forløbsplan” fra jeres lægepraksissystem, så forudfylder formularen automatisk med de nyeste data, som enten stammer fra ”gem udkast” eller fra jeres laboratoriekort (hvis de data er nyere end fra udkastet). I skal derfor ikke sidde og lede efter kladder i jeres system, men blot starte en ny plan op.

Du kan først printe en forløbsplan, når du aktivt har gemt formularen.

Håber de nye funktionaliteter fungerer efter hensigten. Har I udfordringer eller feedback til dette, så skriv til KiAP support på support@kiap.dk

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld