Ny Release af Forløbsplaner (v.2.0.19)


Der er kommet en ny release vedr. Forløbsplaner (v.2.0.19)


Følgende ændringer er i:

Når I går til “Vis Patientens Forløbsplaner” fra jeres lægepraksissystem, er der kommet et nyt design til patientens side.
Her vil aktuelle Forløbsplaner blive vist på den første side, mens grafer og senest aftalte mål vil være på de andre faneblade.

I KOL oversigten vil I se et nyt faneblad (her).
Det kaldes KOL overblik, fordi det præsenterer nogle grafer over udvalgte parametre, fx fordelingen af patienternes FEV1/FVC ratio i jeres praksis. I graferne har I mulighed for at trykke på et afbildningsområde fx “mangler” i FEV1/FVC cirklen, så får I en liste frem over de patienter, som ikke har en FEV1/FVC registreret i forløbsplaner. I kan også her indtaste jeres patientgrundlag og få udregnet prævalensen for KOL i jeres praksis. KOL prævalensen er ca. 4%, men kan selvfølgelig variere afhængigt af jeres praksis patientgrundlag og ophav.


I kan bl.a. også se en liste over de af jeres KOL patienter, som er klassificeret som GOLD A, B eller C og samtidigt får inhalationssteroid (her).
Ifølge anbefalingerne for farmakologisk behandling af KOL patienter bør patienter i GOLD A, B og C ikke have ICS. Vær dog opmærksom på, at nogle af dine patienter, som klassificeres som GOLD A og får ICS, kan have en diagnose for Astma oveni deres KOL diagnose, og det bl.a. derfor kan være begrundet af give dem ICS.

KOL overblikket er tænkt som et arbejdsredskab til jeres praksis ift. hvordan I arbejder/kan arbejde med forløbsplaner og jeres KOL patienter.

06-03-2019

Alle nyheder 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld