Ny Release af Forløbsplaner (v. 2.0.10)


Mandag d.17.09.2018 kommer der en ny release af Forløbsplaner (version 2.0.10) ud til de praktiserende læger via PLSP.

Nye IUPAC koder: I den nye release vil I bl.a. se, at der er tilføjet en ny IUPAC for “inhalationsteknik kontrolleret”, som også er en RKKP indikator.
Koden er MCS88142. Derudover er IUPAC for CAT scoren (MCS88137) er også tilføjet, således at I nu kan oprettes disse koder i jeres laboratoriekort. I kan altid se en fuld opdateret liste over IUPAC, der bruges i KOL forløbsplan, på kiap.dk, under forløbsplaner -> vejledning.

Grafer: Det har været et ønske fra læger, der anvender forløbsplans-modullet, at antallet af punkter i graferne som vises i formularen for FEV1% og vægt, var det samme antal som vises i den printede pdf til patienten. Dette er nu rettet, således at graferne begge steder indeholder 5 punkter og de er mere ensartet i udseende.

Passante: : I KOL oversigten vil der i fanebladet med “Mulige KOL patienter (R95 over 3+ år siden)”, kunne optræde patienter, der er registreret som passante i din praksis. Vi har arbejdet på at optimere visningen sammen med dit systemhus, og arbejder fortsat på at forbedre den.

Influenzavaccination: I i KOL oversigten er der tilføjet en ny kolonne, der hedder “Influenza Vacc. 18/19”. Den vil forudfylde med et kryds, hvis der er taget en ydelse 8920-8925 på patienten i perioden 01.08.2018 – 01.04.2019. I kan ikke endnu selv sætte kryds i kolonnen for influenza vaccination, hvis en patient fx er vaccineret et andet sted, og I derfor ikke selv har taget en ydelse på patienten. Den funktionalitet er under udvikling. Og husk – der er desværre ikke endnu integration til DDV i forløbsplansmodulet, så KOL oversigten kan ikke se, om der er registreret en influenza vaccination på patienten i DDV.

Kronikkerhonorar: Der er tilføjet en kolonne i KOL oversigten, som viser datoen for ydelseskoderne 0130, 0132 og 0133. Her vil I derfor kunne komme til at se, hvornår I har taget en 0130/0132 ydelse på en patient, eller om I ikke har taget det. OBS: Da registreringen af 0130/0132 ydelsen datateknisk ikke er den samme som fx registrering af en 0120 ydelse, vil det ikke være alle systemhuse, som kan vise datoen i KOL oversigten fra mandag d.17.09.2018. Det arbejder vi på at få løst på bedste vis sammen med dit systemhus.

Dato for Årskontrol: Her har vi optimeret visningen i KOL oversigten, således at der kun vises en dato for en 0120 ydelse på patienten, hvis og såfremt patienten har fået en R95 diagnose indenfor +/- 7 dage fra datoen på 0120-ydelsen. Hvorfor siger vi +/- 7 dage mellem en 0120 ydelse og en R95 diagnose? Det skyldes, at 0120 ydelserne i nogen lægepraksissystemer først stemples datateknisk ned i dit lægepraksissystem, når du sender ydelserne afsted til regionen (hvilket de fleste læger gør en gang om ugen). Derfor kan der forekomme lidt tid imellem en 0120 ydelse og R95 diagnose.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld