Individuelt aftalt mål for diabetes i Forløbsplaner


Pr. 2.marts 2020 er der sat en ny release af forløbsplaner i drift indeholdende fejlrettelser til RKKP-diabetes indberetning via forløbsplansteknologien, som aktuelt er i pilotfase hos enkelte lægepraksissystemer.

RKKP diabetes indberetning via forløbsplansteknologien forventes i drift i de enkelte lægepraksissystemer pr. 1.april 2020. 

 

Sammen med disse rettelser er der følgende ændringer vedr. forløbsplaner til diabetes:

I diabetes formularen vil man under individuelle mål nu kunne se en opdeling af "måling", der viser nyeste måling registreret på patienten. Herefter kan man se, hvad det anbefalede mål er for den enkelte patient udfra de parametre, der er registreret på patienten (debutår, nyrefunktion, comorbiditet mm.) og til sidst vil man kunne se, om der er aftalt et individuelt mål på patienten. Se et billede af det her.

Husk at I kan registrere aftalte mål på jeres patienter i eget laboratoriekort, hvorefter de kan anvendes i forløbsplaner. Det gør I ved at anvende følgende koder:

HbA1c - aftalt mål: MCS88025
LDL kolesterol - aftalt mål: MCS88026
Systolisk blodtryk - aftalt mål: MCS88027
Diastolisk blodtryk - aftalt mål: MCS88033 

 

Hvis I ikke kan se disse koder i jeres laboratoriekort, kan jeres lægepraksissystem hjælpe jer med at sætte det op.

Og husk - for at beregne anbefalede mål, så skal debutår bl.a. udfyldes på patienten. 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld