Henvendelser fra SKAT vedrørende indgivelse af selvangivelse


Til klyngekoordinatorerne:

Vi er bekendt med, at flere af jer har modtaget en henvendelse fra SKAT med påmindelse om, at I skal indgive selvangivelse, og flere har også modtaget en rykker med pålægning af dagsafgift, indtil selvangivelsen indleveres. Henvendelsen skyldes, at SKAT ikke har fået klyngen registreret som fri for at skulle indgive selvangivelse.

 Efter dialog med Deloitte anbefaler KiAP, at klynger, der har modtaget denne henvendelse, hurtigst muligt dels 1) angiver 0 kr. i deres selvangivelse, 2) dels indsender følgende tekst til SKAT, sammen med kopi af vedtægterne for klyngen, og eventuelt også kopi af regnskab for 2018. Indsendelsen sker mest effektivt via den enkelte klynges skattemappe. Skattemappen kan klyngens administrator logge ind på, typisk vha. af klyngens NemID.

Tekst til SKAT:

På vegne af XXXXXXXXX-klyngen, cvr. Nr. yy yy yy yy, retter vi hermed henvendelse til Skattestyrelsen, idet Skattestyrelsen har rykket SDS-klyngen for manglende indsendelse af selvangivelse.

Til Skattestyrelsens orientering kan vi oplyse, at XXXXXXXXX-klyngen er en forening, der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, sk. 1, nr. 6. Vi vedlægger til Skattestyrelsens orientering kopi af foreningens vedtægter. Da SDS-klyngen alene oppebærer ensidige tilskud fra regionen oppebærer foreningen ikke skattepligtige indtægter, hvorfor foreningen er fritaget for indsendelse af selvangivelse, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 1, nr. 3.

Såfremt Skattestyrelsen har spørgsmål til ovenstående, kan henvendelse ske til undertegnede.

08-07-2019

Alle nyheder 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld