Tilbage

 

21-12-2018

Ordiprax+ er forsinket

Vi har desværre fået den melding fra Sundhedsdatastyrelsen, at Ordiprax+ er blevet yderligere forsinket.

Forventningen var, at Ordiprax+ skulle lanceres den 15. januar, men på grund af tekniske udfordringer på den platform, som Ordiprax+ skal bo på, har man valgt at udskyde lanceringen til foråret.

KiAP vil, sammen med PLO og Danske Regioner, efter nytår drøfte de muligheder, der er på den korte bane for at understøtte kvalitetsarbejdet i klyngerne yderligere med data og inspiration.