Ny Release af Forløbsplaner (v.3.0.7)


Pr. 05.10.2019 forventes en ny release af forløbsplaner (v.3.0.7) i drift.

Herunder nogle ændringer, som er med:

Vi har på opfodring fra flere læger, ændret navnet på ”KOL/Diabetes oversigter” til KOL patientliste og Diabetes patientliste. Patientliste-navnet er mere sigende for den liste over jeres patienter, som I kommer ind til. Derudover er der designmæssigt ryddet op i patientlisterne, så relevant information er mere tydelig. Det tidligere statistik modul er flyttet hen under support siden.

Nyeste anbefaling for influenzavaccination er rettet til perioden 1.november 2019 til 15.jan.2020 i den printede pdf til patienten.

I har nu mulighed for at afkrydse i patientlisterne, hvis en patient ikke følges i praksis. Det kan være relevant for jer, ift. om I har behandlingsansvaret og ift. om I gerne vil have et overblik i jeres patientlister over, hvem af jeres patienter, som I mangler at lave forløbsplaner på.

I forløbsplaner for KOL er der tilføjet nye relevante data. Det betyder, at de følgende 3 koder nu anvendes i formularen og synkroniseres tilbage til praksis laboratoriekort. Husk at oprette koderne i laboratoriekortet, hvis praksis ønsker at data forudfyldes i formularen.

      o  Ny kode til ”Henvist til rehabilitering” - MCS88144

      o  Ny kode til lungefunktion undersøgt: MCS88143

      o  Ny kode for motion: MCS88145

Derudover er der tilføjet astma diagnosen (R96), som en relevant diagnose. Astma er IKKE en inklusionsdiagnose (det er fortsat kun KOL:R95, der er det), men hvis en patient har både astma og KOL er det relevant at vide i visninger for praksis. Fx bør en patient, der klassificeres som GOLD A i KOL, ikke få behandling med inhalationssteorid (ICS) ifølge anbefalinger, men har patienten også astma, kan det være berettiget..

Releasen indeholder derudover andre små tekniske rettelser til forløbsformularerne, heri også en rettelse af graferne/pdf, der ikke kunne dannes, hvis der manglede et diastolisk blodtryk i patientens registrering.

I næste release, som ventes at udkomme slut oktober 2019, forventes der, at vi tilføjer nye relevante data til forløbsplanen for diabetes, herunder koder for individuelle behandlingsmål, således at de kan indtastes af jer i selve formularen.

HUSK: Jeres patienter kun kan se deres elektroniske forløbsplan på sundhedsmappe.dk, hvis I fremsender forløbsplaner fra jeres udbakke.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld