Tilbage

 

29-11-2019

Ugeskrift for læger har været på besøg hos en klynge

Hvis ikke du allerede har set det, så har Ugeskrift for læger været på besøg hos Roskilde Storklynge. Det er der kommet en artikel ud af, der kommer tæt på hvordan klyngerne fungerer i praksis. Du kan læse mere om dette samt hvilke positive erfaringer og udfordringer klyngerne oplever i deres arbejde med kvalitetsudvikling på nedenstående link.

https://ugeskriftet.dk/nyhed/en-dag-i-klyngeland-det-her-gar-vildt-taet-pa-os