Release note til klinikker med MyClinic, MultiMED eller XMO


Pr. 22.02.2022 sendes en ny release af forløbsplaner i drift (version 5.0.26)

I denne er der flere ændringer, I bør være opmærksomme på.

Forløbsplaner for Hjerte, Diabetes og KOL:

Laboratoriemålinger må ikke længere være ældre end 2 år gamle for at indgå i formular, patientlister og overblik. Det betyder praktisk, at hvis det nyeste blodtryk er målt for over 2 år siden, vil det ikke blive forudfyldt i formularen, fremgå af patientlisten eller overblik-siderne. I enkelte grafer på overblikssiderne er der undtagelser – hvis man fx skal finde de patienter frem, hvor nyeste blodtryk er målt for mellem 24-36 mdr. siden. Men ellers vil dette generelt gøre sig gældende.

I Forløbsplaner for diabetes og hjerte vil der øverst i formularen fortsat fremgå inklusionskriterier , men denne information er udvidet til også at indeholde relevant komorbiditet.

RKKP Diabetes og KOL – indberetninger:

I RKKP diabetes er følgende felter taget ud af formularen: Total kolesterol, HDL kolesterol, insulin shock pr.år, triglycerid, plasma kreatinin og øjenundersøgelses-dato. Det skyldes, at disse data ikke længere indgår i beregningen af indikatorer for almen praksis og derfor ikke behøver at blive indberettet.

Der er ændret en del i funktionalitet for RKKP indberetninger generelt:

Man kan nu ”kun” redigere en indberetning samme dag, som den er blevet oprettet. OG - det er ikke længere muligt at redigere/sende opdateringer til tidligere indberetninger. Det betyder, at hvis der er sket ændringer i patientens data mm, bør man i stedet sende en helt ny indberetning. Til beregning af indikatorer i RKKP vil det altid være den nyeste indberetning, som benyttes. Har praksis trykket på ”indberet-alle” knappen, kan de derfor fremadrettet altid få en ny indberetnings-formular frem, hvis de efterfølgende gerne vil bruge den ved årskontrol/opdatere data/lave en ny indberetning.

Kravene i indberet-alle-knappen er tilmed løsnet. Dvs. indberet alle knappen laver en indberetning for alle relevante patienter baseret på de data, som er tilstede i praksis. Hvis en patient fx ”kun” har et blodtryk og et LDL kolesterol-tal til rådighed ved tryk på indberet-alle knappen, så vil en indberetning laves og sendes for denne patient, selv om de resterende data for patienten mangler.

Principielt kan praksis derfor generere nye indberetninger på alle relevante patienter ved at trykke på ”indberet-alle”-knappen hver dag (det anbefales dog ikke), men det betyder blot, at praksis kan sende nye data for praksis afsted., når de synes, det er relevant.

 

 

21-02-2022

Alle nyheder 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld