Tilbage

 

18-05-2018

KOL-Forløbsplan, en realitet

Forløbsplaner for KOL er ved at blive implementeret i samtlige lægepraksissystemer. Det forventes, at forløbsplansmodulet er tilgængelig for alle praktiserende læger medio juni 2018. Du laver forløbsplaner til dine KOL patienter direkte i dit eget journalsystem.

Adgangen til forløbsplaner varierer fra systemhus til systemhus. Du kan få vejledning i hvordan du i dit journalsystem tilgår forløbsplaner ved at kontakte dit systemhus.