Ny Release af Forløbsplaner (v.2.0.17)


Medio december 2018 kom der en ny release af forløbsplaner ud.

I den nye release var der tekniske rettelser og tilføjelser, herunder at din systemudbyder har fået et support-modul i Forløbsplans-oversigten, så de nemmere kan hjælpe din praksis, hvis I oplever fejl/mangler i data.

I KOL formularen er der bl.a. rettet:

- at "Lungefunktion undersøgt" nu forudfyldes. Kriterier for forudfyldning kan se ved at trykke på "?" efter "Lungefunktion undersøgt" i formularen

- CAT score har et udfaldsrum fra 0-5 i de enkelte svar. Det er nu rettet, så man også kan taste værdien "0" til et spørgsmål.

I Diabetes formularen er der bl.a. rettet:

- at laboratorieværdier også forudfyldes, selv om de er ældre en 365 dage

- Der er indsat et link til en pdf under "Individuelle Mål" i diabetes formularen, så praksis kan se, hvad der ligger til grund for udregningen. Den lægefaglige gruppe bag forløbsplaner for diabetes har anvendt denne aloritme til "Rekommendationer for behandlingsniveau for diabetespatienter". I kan også se algoritmen her. For at kunne udregne individuelle behandlingsmål korrekt, kræver det imidlertid, at data som debutår, comorbiditet og patientværdierne: U-Alb/Krea, LDL, HbA1C, systolisk blodtryk er tilstede.

 

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld