Tilbage

 

24-09-2019

Henvendelser fra SKAT om indgivelse af selvangivelse for 2018

KiAP og PLO’s sekretariat er blevet gjort opmærksomme på, at flere klynger har modtaget henvendelser og rykkere fra SKAT om indgivelse af selvangivelse for 2018.

 Det tyder på, at de klynger, som er blevet anmodet om at indgive en selvangivelse, muligvis ved en fejl har fået registreret klyngen som selskabsskattepligtig ved oprettelse på www.VIRK.dk.

En klynge er ikke skattepligtig og er derfor ikke omfattet af en selvangivelsespligt (klyngen er en ikke-erhvervsdrivende forening). Hvis en klynge har modtaget en henvendelse fra SKAT om selvangivelse, skal klyngen have ændret sin ”grundregistrering” af klyngen hos Erhvervsstyrelsen. Det skal ske ved, at klyngekoordinator udfylder en ophørsblanket vedrørende pligt til selskabsskat (se hvordan via denne vejledning).

 Vedlagte vejledning vil guide jer igennem den konkrete omregistrering af jeres klynge hos Erhvervsstyrelsen – har i yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte chefkonsulent Kirsten Dalsjö i PLO på 35 44 83 04 eller chefkonsulent hos KiAP, Birgitte Harbo, på tlf. 27 26 67 54

 

Vejledning i ophør af selskabsskat på Virk.dk