Ny release af forløbsplaner i drift (version 2.0.21)


Der er d.d. (13.05.2019) kommet en ny release af forløbsplaner i drift (v.2.0.21)

Der er ændret flow for samtykke og ny kladdefunktion i Forløbsplaner, se beskrivelsen af dette her på siden.

 

Derudover indeholder den nye release bl.a. følgende rettelser:

-          Ny print funktion. Flere praksis har haft problemer med at printe KOL/diabetes oversigten, hvis de bruger internet explorer. Der bliver nu lavet en pdf, der er nemmere at printe.

-          I KOL overblik vil patienterne, som er frasorteret af jer på KOL oversigten, ikke længere tælle med i visningerne.

-          I KOL overblik vises nu også kategorien af Rygere+Lejlighedsvis rygere”, som tidligere ved en fejl var frasorteret

-          I KOL overblik kan man nu fremsøge de patienter, som får ICS-behandling, men som vi ikke kan give en GOLD klassifikation (de mangler enten MRC eller antal exercabationer registreret i data)

-          I behandlingsmål for diabetes (se pdf her) har vi været i dialog med de læger, der udvikler den nye DSAM vejledning for ”Forebyggelse af Iskæmisk hjertesygdom”. Skemaet er derfor rettet, og benævnelsen er nu ens således, at tilstedeværelsen af iskæmisk hjertekarsygdom ikke fremgår som en selvstændig kategori, men rummes i betegnelsen ”Hjerte-kar-sygdom”, der har alle ICPC diagnoserne: K74, K75, K76, K77, K89, K90, K91, K92

-          Når I henter en CSV fil ned fra Diabetes eller KOL oversigten, vil den indeholde ensartet kolonner, dvs. dato for årskontrol og data for forløbsydelse også fremgår af listerne.

-          Aftalte behandlingsmål. I kan ikke endnu overføre aftalte behandlingsmål fra jeres laboratoriekort til forløbplansformularen. Det er stort ønske fra mange af lægerne, og vi arbejder på, at I kan få denne funktionalitet lige efter sommerferien 2019, når det tekniske set-up omkring tilføjelse af nye data til forløbsplanen er gennemtestet.

 

 

 

 

13-05-2019

Alle nyheder 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld