Klyngearbejdet under COVID19


KiAP har fået flere henvendelser om hvilke forventninger, der er til klyngerne under COVID19. Svaret er, at der fra PLO og Danske Regioners side naturligvis er en forståelse for, at kvalitetsarbejdet i klynger, på grund af forsamlingsforbuddet, lige nu er på stand by. Det vil derfor heller ikke komme til at påvirke klyngernes nuværende økonomi, og de eventuelt uforbrugte midler kan overføres til næste år.

Vi hører dog også, at flere benytter deres klynge til erfaringsudveksling omkring COVID19-relaterede emner på mail eller fx i forskellige lukkede facebookgrupper. Såfremt Jeres klynge ønsker at give sig i kast med virtuelle klyngemøder, hvor klyngen mødes i mindre grupper online, stiller flere af regionerne endvidere videofaciliteter til rådighed for klyngerne.

KiAP følger situationen nøje og vil i dialog med Danske Regioner og PLO overveje forskellige tilbud til klyngerne, hvis forsamlingsforbuddet videreføres i en længere periode efter regeringens næste udmelding.

Hvis du har spørgsmål, kan disse rettes til: KiAP på: klynger@kiap.dk eller på 61666065. 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld