Overenskomstaftale indgået


PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en ny treårig overenskomst, som også sætter fremtidens rammer for Kvalitetsprogrammet for Almen Praksis (KiAP).

Overenskomstens parter er på baggrund af de gode erfaringer med kvalitetsarbejdet i klyngerne enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle rammerne for den systematiske kvalitetsudvikling i almen praksis.

Lægefaglig leder

I aftalen lægges der op til, at KiAP overgår fra at være en programorganisation til at være en driftsorganisation. Det er i den forbindelse parternes ambition, at KiAP med tiden skal opbygge en specifik almen medicinsk faglighed, der både nationalt og internationalt skal tegne kvalitetsudviklingen i almen praksis. For at understøtte dette skal KiAP oprette en stilling som lægefaglig leder.

Dataindsatsen skal opprioriteres

En vigtig erfaring fra opstarten af klyngearbejdet er, at datadelen af kvalitetsindsatsen skal opprioriteres og systematiseres yderligere.

Kvalitetsindsatsen i almen praksis forankres i KiAP og i Fonden for Almen Praksis i to parallelle spor – et nationalt kvalitetsspor og et klynge-kvalitetsspor.

I det nationale spor fokuseres der på sektor-kvalitet med udvikling, indsamling og formidling af relevante data og udvikling af målepunkter/indikatorer for kvalitet i almen praksis.

I klyngesporet er der fokus på at fortsætte de faglige drøftelser i klyngerne, hvor lægerne mødes og med afsæt i data drøfter kvalitetsudvikling i klinikkerne.

Aktivitetsrapporter skal udarbejdes

På linje med forsknings- og efteruddannelsesområdet ønsker overenskomstparterne et nationalt overblik over, hvad der bliver arbejdet med i klyngerne. Det sker ved, at den enkelte klynge udarbejder en kort aktivitetsrapport ud fra en skabelon. Skabelonen til aktivitetsrapporten udarbejdes af KiAP og godkendes af styregruppe og Fondsbestyrelse.

Revisorhjælp skal afdækkes

I aftalen er man enige om at afdække mulighederne for at indgå en central aftale med et revisionsfirma for at lette klyngernes arbejde med indberetningen til SKAT af udbetalte honorarer. Det skal også sikre, at klyngernes brug af midler lever op til lovgivningens krav om bogføring og årsregnskab.

Baggrunden er, at klyngernes tid og ressourcer primært skal bruges til at arbejde med det kliniske kvalitetsarbejde og mindst muligt med administration.

Læs hele aftalen her (side 60 og 100)

 

24-06-2021

Alle nyheder 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld