Udmelding om afholdelse af fysiske klyngemøder


Både PLO og KiAP modtager en del forespørgsler om, hvorvidt det er lovligt og forsvarligt at afholde fysiske klyngemøder i den nuværende situation.
 
KiAP har på den baggrund kontaktet Sundhedsstyrelsen, som har oplyst, at klyngerne som udgangspunkt hører ind under forsamlingsforbuddet på max. 10 personer, som i første omgang løber frem til og med den 22. november.
 
Der er dog det, de kalder det store forsamlingsloft med op til 500 personer, som gælder for større møder, sportsbegivenheder, biografer eller konferencer, som afholdes i professionelle rammer og hvor kravet er, at man sidder ned hele tiden og kigger fremad mod en scene eller lignende.

Dette vurderes dog ikke til at være egnet til klyngemøder, idet klyngemøderne oftest baserer sig på dialog og gruppearbejde. Det er heller ikke tilladt at gå ud i mindre grupper i forbindelse med et større plenummøde indenfor de nuværende retningslinjer.
 
PLO og Danske Regioner har forståelse for, at det kan være svært at opretholde det sædvanlige kvalitetsarbejde i klyngerne, når man ikke kan mødes fysisk og det vil derfor heller ikke påvirke klyngernes økonomi. Der opfordres dog til at afprøve virtuelle muligheder for at afholde klyngemøder.

KiAP har udarbejdet en guide til afholdelse af virtuelle klyngemøder og vejledninger til brug af Zoom og Teams, som er to af mest udbredte platforme til at afholde virtuelle møder. Du finder det hele her:

https://kiap.dk/kiap/klynge/klyngekoordinator/virtuellemoeder.php

Hvis du har spørgsmål om virtuelle møder, kan du enten kontakte KiAP på klynger@kiap.dk eller ringe til supporten på 5170 1115 eller 2726 6754.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld