RKKP


Sundhedsloven forpligter almen praksis til at indberette data for patienter med diabetes og KOL til hhv. Danske Voksen Diabetes Database (DVDD) og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Data skal indberettes til Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Læs mere her.

For at indberette data skal praksis tilmelde sig i eget lægesystem. Se demo og vejledning nedenfor. Praksis kan vælge at indberette data løbende eller årligt ved brug af knappen "Indberet alle" i patientlisten.

RKKP-KOL er et underprojekt af forløbsplaner for KOL, hvorfor man ikke kan tilmelde sig RKKP-KOL uden også at være tilmeldt forløbsplaner for KOL.

Data ses ved at klikke på "Datavisninger" i den grønne bjælke nedenfor og logge ind med sundhedsfagligt NemID. Det er muligt at se indikatorer for sin praksis og at se en sammenligning med klyngens.

 

Formular

En RKKP-formular indeholder visning af hvilke data, din praksis har til rådighed for den enkelte patient.

Læs mere...

Data forudfyldes altid, hvis de er til stede i praksis' laboratoriekort, og hvis praksis har anvendt de korrekte laboratoriekoder.

Visning af medicin baserer sig på den information om patientens medicinstatus, som praksis senest har hentet fra FMK. Hvis der laves ændringer i medicin, eller praksis ønsker at ændre medicin, som skal indberettes på patienten, skal praksis gøre det i FMK/medicinmodulet i eget lægesystem. Det kan praksis gøre, mens en indberetningsformular er åben, fordi medicinoplysninger opdateres i formularen hvert 10. sekund.

I RKKP-KOL er der pt. ingen krav til, hvor gammel en laboratorieværdi må være for at blive forudfyldt. I løbet af år 2021 vil det blive ændret, så data højest må være 12 eller 18 måneder gamle for at blive forudfyldt i en formular til indberetning.

I RKKP-Diabetes forudfyldes data kun, hvis de er under 1 år gamle (blodtryk, HbA1c) eller under 2 år gamle (LDL og total kolesterol, U-alb/kreatinin, dato for fod- og øjenstatus). Øjenstatus må dog være op til 4 år gamle. Det skyldes, at data kun kan indgå i beregning af en indikator hos RKKP, hvis den overholder en vis tidsgrænse. Rygestatus og højde forudfyldes med den nyeste værdi uafhængig af dato, da disse ikke ændrer sig så ofte.

Patientliste

En patientliste indeholder alle de patienter, som har fået en KOL diagnose (R95) eller en diabetes diagnose (T89/T90) indenfor de sidste 3 år i praksis, og som man kan indberette data på, hvis praksis har behandleransvaret.

Man kan se kliniske parametre, man kan sortere på og indkalde patienter efter. Praksis kan åbne formularer direkte fra patientlisten og lave selve indberetningen herfra.

Knappen "Indberet alle" fremsøger alle de patienter, der har opdateret data klar til indberetning men endnu ikke er indberettet i indeværende kalenderår.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld