RKKP


Sundhedsloven forpligter almen praksis til at indberette data for patienter med diabetes og KOL til hhv. Danske Voksen Diabetes Database (DVDD) og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Data skal indberettes til RKKP, ”Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram”. Det er her, alle de kliniske kvalitetsdatabaser er samlet, og hvor obligatoriske data for forskellige sygdomme skal indberettes.

Når man har indberettet sine data til RKKP, kan man se dem ved at logge ind med sit sundhedsfaglige NemID på www.kiap.dk. Det er også muligt at se indikatorer for sin praksis og sammenligne dem med klyngens.

Læs mere om hvordan du indberetter til RKKP

Når man skal indberette data for KOL og diabetes, kan man tilmelde sig RKKP-KOL og/eller RKKP-Diabetes modulet i sit eget lægepraksissystem. Demo og information omkring tilmelding ses herunder. Praksis kan selv vælge, om de vil indberette data løbende, når patienten fx har været til årskontrol. Eller om praksis vil lave en samlet årlig indberetning ud fra patientlisten, som bliver stillet til rådighed vha. "Indberet alle-knappen".

Da RKKP-KOL er defineret som et underprojekt af forløbsplaner for KOL, kan man ikke for nuværende tilmelde sig RKKP-KOL uden også at være tilmeldt forløbsplaner for KOL.

Man kan tilmelde sig indberetning til RKKP-Diabetes uafhængigt af, om man er tilmeldt forløbsplaner for diabetes.

 

Formular

En RKKP-formular indeholder de data, som styregruppen for den kliniske kvalitetsdatabase har besluttet, skal indberettes.Formularen indeholder visning af hvilke data, din praksis har til rådighed for den enkelte patient. Data for-udfyldes altid, hvis de er til stede i praksis' laboratoriekort, og hvis praksis har anvendt de korrekte laboratoriekoder.

Læs mere

Visning af medicin baserer sig på den information om patientens medicinstatus, som praksis senest har hentet ned fra FMK. Hvis der laves ændringer i medicin, eller praksis ønsker at ændre medicin, som skal indberettes på patienten, skal praksis gøre dette i FMK/medicinmodulet i eget lægepraksissystem. Det kan praksis godt gøre, mens en indberetningsformular er åben, fordi medicinoplysninger opdateres i indberetningsformularen hvert 10. sekund.

I RKKP-KOL er der pt. ingen krav til, hvor gammel en laboratorieværdi må være for at blive for-udfyldt. I løbet af år 2021 vil det blive ændret, så data højest må være 12 eller 18 måneder gamle for at blive for-udfyldt i en formular til indberetning.

I RKKP-Diabetes for-udfyldes data kun, hvis de er under 1 år gamle (blodtryk, HbA1c) eller under 2 år gamle (LDL og total kolesterol, U-alb/kreatinin, dato for fod- og øjenstatus (øjenstatus må dog være op til 4 år gamle). Det skyldes, at data kun kan indgå i beregning af en indikator hos RKKP, hvis den overholder en vis tidsgrænse. Rygestatus og højde for-udfyldes med den nyeste værdi uafhængig af dato, da disse ikke ændrer sig så ofte.

Patientliste

En patientliste indeholder alle de patienter, som har fået en KOL diagnose (R95) eller en diabetes diagnose (T89/T90) indenfor de sidste 3 år i praksis, og som man kan indberette data på, hvis praksis har behandleransvaret.

Her kan man se kliniske parametre, som man kan sortere på og indkalde patienter efter. Praksis kan ligeledes åbne formularer direkte fra patientlisten og lave selve indberetningen herfra.

Derudover findes "indberet alle" knappen i øverste højre hjørne ved patientlisten, som fremsøger alle de patienter, der har opdateret data klar til indberetning, og som endnu ikke er indberettet i indeværende kalenderår.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld