RKKP


Sundhedsloven forpligter almen praksis til at indberette data for patienter med Diabetes, KOL, Astma og Atrieflimren til de dertil hørende kliniske kvalitetsdatabaser ved RKKP. Data skal indberettes til Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Læs mere om RKKP her.

Praksis skal ikke længere foretage sig noget aktivt for at indberette data til disse kvalitetsdatabaser. Data opsamles automatisk i dit lægepraksissystem, hvis en patient har en diagnose for enten Diabetes, KOL, Astma eller Atrieflimren. Data indberettes løbende til RKKP og praksis skal ikke længere udfylde formularer eller trykke på en indberet ”knap” for at data fremsendes til RKKP.

 

Patientliste

En patientliste indeholder alle de patienter, som har fået en KOL diagnose (R95), en diabetes diagnose (T89/T90), en Astma diagnose (R96) eller en Atrieflimren diagnose (K78) indenfor de sidste 3 år i praksis.

Man kan se udvalgte kliniske parametre, som skal indberettes til RKKP. Man kan sortere på kolonnerne og fremsøge patienter derefter.

Der er ikke længere en indberet-alle knap, lige som formularer ikke kan laves længere fra patientlisten.

 

 

Demo

 

Dokumenter

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld