ICPC-2


Du kan som praktiserende læge ofte have brug for en hurtig genvej til relevante og opdaterede oplysninger om en aktuel sygdom i den kliniske beslutningsproces. Det kan du få ved at sætte en ICPC-kodning på dine patientkontakter, som kan hjælpe dig, når du fremsøger faglige vejledninger, strukturerer journaloptegnelser og kommunikerer med andre sundhedsaktører og sektorer i sundhedsvæsenet.


ICPC-2 hjælpedokumenter

 

 

 

Mere om ICPC

Udvidet dansk ICPC (den internationale diagnoseklassifikation for almen praksis) har nu været en del af EPJ i almen praksis siden 1998 og er primo 2008 opdateret under navnet ICPC-2-DK. PLO og Danske Regioner støtter denne opdatering. DSAM har købt licensen til klassifikationen, som certificeres gennem MedCom for at sikre en korrekt brugervenlig implementering i lægesystemerne.

ICPC-2-DK er mere omfattende end den oversatte ICPC-2, idet den omfatter et nyrenoveret alfabetisk indeks og en fuldstændig kortlægning af ICD10-diagnosekoderne i SKS (Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem). Hermed er der fra almen praksis' side skabt mulighed for et sammenhængende patientforløb ud fra diagnosen på tværs af sundhedsvæsenet både fra og til speciallægepraksis og sygehus.

 

ICPC-kodning i praksis

De grundlæggende principper for at ICPC-kode patientkontakter i praksis er samlet i denne oversigt. Den giver dig vejledning i, hvordan du via systematiske overvejelser kommer frem til, hvilke(n) ICPC-kode(r) du skal sætte på det enkelte patientbesøg. Ved opdateringen af diagnoseklassifikationen fra ICPC-1 til -2 er der samtidig sket en kraftig reducering i brugen af proceskoder.

 

Mål og initiativer

Fortsat videreudvikling og vedligeholdelse af ICPC-klassifikationen, så ICPC-2-DK kan være velintegreret i lægesystemerne.

Dokumentation af metoden, fortolkninger mv., så det sikres, at der kan stilles relevant viden til rådighed for alle praktiserende læger om kodningen, for hermed at fremme interessen blandt de praktiserende læger for at ICPC-kode.

Melding til systemhusene om, at ICPC-2-DK skal implementeres efter kravspecifikation, og at klassifikationen fremover skal være opdateret til nyeste version.

Drøftelse og evt. aftale med Sundhedsstyrelsen vedr. den langsigtede sikring af ICPC-klassifikationens udvikling og vedligeholdelse.

Værktøjer

Udvidet dansk ICPC (den internationale diagnoseklassifikation for almen praksis) har nu været en del af EPJ i almen praksis siden 1998 og er primo 2008 opdateret under navnet ICPC-2-DK. PLO og Danske Regioner støtter denne opdatering.

Kodeværktøj

 

Hjælp til ICPC-kodning?

Skriv en mail til KiAP Support, så hjælper vi dig videre.

 

 

ICPC-kodning af artikler / informationsdokumenter mhp. senere søgning

På dette oversigtskort finder du principperne for at ICPC-kode et informationsdokument. På den måde kan det efterfølgende let findes af andre, når de søger efter materiale vedrørende en specifik ICPC-kode via linkmodulet på sundhed.dk.

Kortet vejleder om:
  • Balancen mellem for få koder og for mange.
  • -99-koder er for uspecifikke og skal normalt ikke anvendes.
  • Procedurekoder (koder mellem -39 og -69) anvendes normalt ikke.
  • Dokumenter om procedurer kodes med det/de grundlæggende helbredsproblem(er).
  • Dokumenter vedr. generelle forhold uden relation til et specifikt helbredsproblem kode ikke.
  • ICPC-kodning af informationsdokumenter til søgning - hvordan?

 

 

Konsulenthjælp

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld