IUPAC / KiAP koder


Så vidt muligt benyttes der de standardiserede IUPAC koder fra Medcom. Herunder findes et søgevæktøj til hurtig fremsøgning af specifikke koder eller områder.

Kode Beskrivelse Kortnavn Enhed
DIB0010 Fod—Følsomhed højre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ? Følsomhed højre;Fod
DIB0011 Fod—Følsomhed venstre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ? Følsomhed venstre;Fod
DIB0014 Ankel/Arm—Blodtryk højre,index = ? mmHg Blodtryk højre,index;Ankel/Arm mmHg
DIB0015 Ankel/Arm—Blodtryk venstre,index = ? mmHg Blodtryk venstre,index;Ankel/Arm mmHg
DIB0018 Fod—Sår højre; arb.k.(0 1) = ? Sår højre;Fod
DIB0019 Fod—Sår venstre; arb.k.(0 1) = ? Sår venstre;Fod
DNK05219 Pt—Elektrokardiografi; egenskabsart(I II III V1-6 aVflr) = ? Elektrokardiografi [EKG12];Pt
DNK05472 Arm—Blodtryk(systolisk); tryk = ? mmHg Blodtryk systolisk;Arm mmHg
DNK05473 Arm—Blodtryk(diastolisk); tryk = ? mmHg Blodtryk diastolisk;Arm mmHg
DNK35131 Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; DSKB-DNS 2009) = ? mL/min eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre mL/min
DNK35302 Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015) = ? mL/min eGFR / 1,73m²(CKD-EPI) mL/min
DNK35308 P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(DSKB 2017) = ? mmol/L Kolesterol LDL (beregnet);P mmol/L
DNK35842 P(vB; fPt)—Glucose; stofk.(diagnostisk) = ? mmol/L Glukose(diag.);P(vB; fPt) mmol/L
MCS88001 Pt(motion)—Ugentligt; tid = ? time/uge Ugentligt;Pt(motion) time/uge
MCS88002 Pt(rygning)—Dagligt; antal = ? Dagligt;Pt(rygning)
MCS88005 Pt(rygning)—Rygestop tilbudt; arb.k.(0 1) = ? Rygestop tilbudt;Pt(rygning)
MCS88006 Pt(rygning)—Ophørt = ? Årstal Tobaksrygning ophørt;Pt(rygning) årstal
MCS88008 Pt(rygning)—Udsættes du for passiv tobaksrygning; arb.k.(0 1) = ? Passiv tobaksrygning;Pt(rygning)
MCS88008 Udsættes du for passiv tobaksrygning; arb.k.(Ja/Nej) Passiv Rygning
MCS88009 Pt(rygning)—Vil du gerne have hjælp til at holde op; arb.k.(0 1) = ? Rygestop hjælp ønskes;Pt(rygning)
MCS88010 Pt(rygning)—Vil du gerne holde op; arb.k.(0 1) = ? Vil du gerne holde op;Pt(rygning)
MCS88011 Pt(rygning)—Ryger du tobak; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røget) = ? Ryger du tobak;Pt(rygning)
MCS88014 Pt(diabetes)—Antal diabeteskontroller aftalt i det kommende år; antal (værdi 0-10) = ? Diabeteskontrol aftalt;Pt(diabetes)
MCS88015 Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L FEV1;Lunge L
MCS88016 Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L FVC;Lunge L
MCS88017 Lunge—FEV1/FVC; ratio = ? FEV1/FVC;Lunge
MCS88019 Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg Blodtryk hjemme systolisk;Arm mmHg
MCS88020 Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg Blodtryk hjemme diastolisk;Arm mmHg
MCS88021 Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ? MRC skala;Pt(KOL)
MCS88022 Pt(KOL)—Antal eksacerbationer i det sidst forløbne år; antal (værdi 1-20) = ? Eksacerbationer;Pt(KOL)
MCS88023 Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ? FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)
MCS88024 Pt(rygning)—Antal pakkeår (20 cigaretter dagligt i et år) = ? År Pakkeår;Pt(rygning) år
MCS88025 Hb(B)(mål)—HbA1c patientmål aftalt for kommende år; stofratio = ? HbA1c, patientaftalt mål;Hb(B)
MCS88026 P(mål)—LDL Kolesterol patientmål aftalt for kommende år; stofk. = ? mmol/L LDL-Kolesterol, patientaftalt mål;P mmol/L
MCS88027 Arm(mål)—Blodtryk(systolisk) patientmål aftalt for kommende år = ? mmHg BT(sys), patientaftalt mål;Arm mmHg
MCS88028 Pt(mål)—Legeme; masse mål aftalt for kommende år = ? Kg Legeme vægt, mål aftalt;Pt(mål) kg
MCS88030 Lunge—FEV1 reversibilitet = ? L FEV1 reversibilitet;Lunge L
MCS88032 Pt(NYHA)—Hjerteinsufficiens funktionsklasse; antal (værdi 0-4) = ? Hjertesvigts funktionskl.;Pt(NYHA)
MCS88033 Arm(mål)—Blodtryk(diastolisk) patientmål aftalt for kommende år = ? mmHg BT(dia), patientaftalt mål;Arm mmHg
MCS88034 Pt(mål)—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) mål aftalt for det kommende år = ? kg/m BMI, mål aftalt;Pt(mål) kg/m
MCS88036 Pt(alkohol)—Alkoholforbrug ugentlig; antal = ? Uge Alkoholforbrug;Pt(alkohol) uge
MCS88039 Pt—Står til rådighed for arbejdsmarkedet; arb.k.(0 1) = ? Til rådighed for arbejdsmark.;Pt
MCS88040 Pt(angst)—Angst scoreskema; antal (værdi 0-50) = ? ASS score;Pt(angst)
MCS88041 Pt(depression)—Major Depression Inventory; antal (værdi 0-50) = ? MDI score;Pt(depression)
MCS88042 Pt—Mini-Mental State Examination score; antal (værdi 0-30) = ? MMSE score;Pt
MCS88043 Pt(kost)—Er der talt om kost; arb.k.(0 1) = ? Er der talt om kost;Pt(kost)
MCS88044 Pt(øje)—Øjenbaggrundsundersøgelse, fundusundersøgelse; arb.k.(0 1) = ? Øjenus., fundusundersøgelse;Pt(øje)
MCS88050 Pt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek Rejse sætte sig testen;Pt 1/ 30 sek
MCS88052 Pt(kost)—kostscore; antal (0-12) = ? Kostscore;Pt(kost)
MCS88053 Pt(selvvurderet helbred)—hvordan synes du dit helbred er alt i alt; arb.akt.(Fremragende, vældigt godt, godt, mindre godt, dårligt) = ? Helbred;Pt(selvvurderet helbred)
MCS88058 Pt(KOL) —GOLD Inddeling; arb.akt.(A; B; C; D; E) = ? GOLD Inddeling;Pt(KOL)
MCS88059 Pt(CMDQ) —Symptom; antal (værdi 0-48) = ? Symptom;Pt(CMDQ)
MCS88060 Pt(CMDQ) —Helbredsangst; antal (værdi 0-28) = ? Helbredsangst;Pt(CMDQ)
MCS88061 Pt(CMDQ) —Angsttilstand; antal (værdi 0-16) = ? Angsttilstand;Pt(CMDQ)
MCS88062 Pt(CMDQ) —Depression; antal (værdi 0-24) = ? Depression;Pt(CMDQ)
MCS88063 Pt(CMDQ) —Alkohol; antal (værdi 0-4) = ? Alkohol;Pt(CMDQ)
MCS88067 Pt(diabetes)—Taljeomkreds mål aftalt for det kommende år; længde = ? M Taljeomkreds mål aftalt;Pt(diabet) m
MCS88068 Pt(motion)—fysisk aktivitet i fritiden; arb.akt.(konkurrence; motionsidræt, lettere motion, stillesiddende) = ? Fysisk aktivitet fritid.;Pt(motion)
MCS88069 Pt(svangreundersøgelse)—Hvilken svangreundersøgelse; arb.akt.(første; anden; tredje; fjerde) = ? Svangre us.;Pt(svangreundersøgelse)
MCS88070 Pt(børneundersøgelse)—Hvilken børneundersøgelse; arb.akt.( 1 uges; 5 ugers; 5 måneders; 1 års; 2 års; 3 års; 4 års; 5 års) = ? Børne us.;Pt(børneundersøgelse)
MCS88071 Pt(motion)—fysisk aktiv 30 minutter om dagen; arb.k.(0 1) = ? 30 minutter om dagen;Pt(motion)
MCS88099 Lunge—FEV1/FEV6 ratio = ? FEV1/FEV6;Lunge L
MCS88100 Lunge—Lungefunktionsundersøgelse COPD FEV6; vol. = ? L FEV6;Lunge L
MCS88104 Lunge—FVC reversibilitet = ? L FVC reversibilitet;Lunge L
MCS88105 Lunge—FEV1/FVC reversibilitet; ratio = ? FEV1/FVC reversibilitet;Lunge
MCS88106 Pt(problematisk stofbrug)—Hash 4 eller flere dg inden for den seneste mnd og/eller andre euforiserende stoffer, som fx amfetamin, kokain og ecstasy 1 eller flere dg inden for den seneste mnd; arb.k.(0 1) = ? Stoffer;Pt(problematisk stofbrug)
MCS88116 Pt(diabetes)—Debutår = ? Årstal Debutår;Pt(diabetes) årstal
MCS88117 Pt(diabetes)—Retinopati; arb.k.(0 1) = ? Retinopati;Pt(diabetes)
MCS88120 Pt(CCS)—Stabil Angina Pectoris; antal (værdi 1-4) = ? Stabil Angina Pectoris;Pt(CCS)
MCS88137 Pt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ? CAT score;Pt
MCS88142 Pt—Inhalationsteknik for indtagelse af inhalationsmedicin kontrolleret i praksis; antal(værdi 0-1) = ? Inhalationsteknik kontrol;Pt
MCS88143 Pt—Lungefunktion undersøgt; arb.akt.(Ja; Nej; Ej relevant; Ej muligt) = ? Lungefunktion undersøgt;Pt
MCS88144 Pt—Henvist til Rehabilitering; arb.akt.(Ja; Nej; Ikke egnet; Ønsker ikke; Ej relevant; Ej spurgt) = ? Henvist til Rehabilitering;Pt
MCS88145 Pt—Fysisk anstrengende træning/motion; arb.akt.(Dagligt; Ugentligt; Månedligt; Ingen; Undgår; Ej spurgt) = ? Fysisk træning/motion;Pt
MCS88146 Pt—Heartscore(køn,alder,systolisk blodtryk,cholesterol); ratio=? Heartscore;Pt
MCS88147 Pt—Manniche VAS-score(total); antal(værdi 0-60) = ? Manniche VAS-score(total);Pt
MCS88148 Pt—Subgroups for Targeted Treatment (STarT) score; arb.akt.(Lav; Middel; Høj) = ? STarT score;Pt
MCS88149 Pt(mål)—Motion, mål aftalt for kommende år; arb.akt.(Dagligt; Ugentligt; Månedligt; Ingen; Undgår; Ej spurgt) = ? Motion, mål aftalt;Pt(mål)
MCS88150 Pt(mål)—Alkoholforbrug, mål aftalt for kommende år; antal = ? genstand/uge Alkohol, mål aftalt;Pt(mål)
MCS88151 Pt(mål)—Rygning, mål aftalt for kommende år; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røget) = ? Rygning, mål aftalt;Pt(mål)
MCS88152 Pt(diabetes)—Øjenlægekontrol; arb.akt.(ja;nej;ej relevant) = ? Øjenlægekontrol;Pt(diatetes)
MCS88153 Pt(diabetes)—Fodundersøgelse; arb.akt.(ja;nej;ej relevant) = ? Fodundersøgelse;Pt(diabetes)
MCS88171 Pt(AFLI)—Tid i Terapeutisk Index over 12 mdr. (TTI); ratio = ? TTI (12mdr);Pt(AFLI)
MCS88183 Pt—SCORE2(køn,alder,systolisk blodtryk,LDL-kolesterol,rygestatus); ratio=? SCORE2;Pt
MCS88184 Lunge—FEV1 i % af forventede værdi ( ift. højde, alder og køn) - efter reversibilitet; ratio = ? FEV1% - efter reversibilitet;Lunge
MCS88185 P(FLP mål)—LDL kolesterol beregnet anbefalet mål for kommende år; stofk. = ? mmol/L LDL-Kolesterol, beregn.anbef.mål;P mmol/mol
MCS88186 Hb(B)(FLP mål)—HbA1c beregnet anbefalet mål for kommende år; stofratio = ? HbA1c, beregnet anbefalet mål;Hb(B) mmol/mol
MCS88187 Arm(FLP mål)—Blodtryk(systolisk) beregnet anbefalet mål for kommende år = ? mmHg BT(sys), beregnet anbefalet mål;Arm mmHg
MCS88188 Arm(FLP mål)—Blodtryk(diastolisk) beregnet anbefalet mål for kommende år = ? mmHg BT(dia), beregnet anbefalet mål;Arm mmHg
NPU01443 P—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L Calcium;P mmol/L
NPU01549 P—Cholesterol(non-ester); stofk. = ? mmol/L Kolesterol;P mmol/L
NPU01566 P—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L Kolesterol;P mmol/L
NPU01567 P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol HDL;P mmol/L
NPU01568 P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol LDL;P mmol/L
NPU01685 P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ? Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P
NPU01700 P—Cobalamin; stofk. = ? pmol/L Vitamin B12;P pmol/l
NPU01807 P—Creatininium; stofk.(Jaffe) = ? µmol/L Kreatinin (Jaffe);P µmol/L
NPU02192 P—Glucose; stofk. = ? mmol/L Glukose;P mmol/L
NPU02319 B—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L Hæmoglobin;B mmol/L
NPU02593 B—Leukocytter; antalk. = ? × 109/L Leukocytter;B × 10E9/l
NPU03011 Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ? O2 sat.;Hb(aB)
NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L Kalium;P mmol/L
NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L Natrium;P mmol/L
NPU03568 B—Thrombocytter; antalk. = ? × 109/L Trombocytter;B × 10E9/L
NPU03577 P—Thyrotropin; arb.stofk.(IRP 80/558; proc.) = ? × 10-3 IU/L Thyrotropin [TSH];P IU/L
NPU03620 P(fPt)—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L Triglycerid;P(fPt) mmol/L
NPU03794 Pt—Legeme; højde = ? m Legeme højde;Pt m
NPU03804 Pt—Legeme; masse = ? kg Legeme vægt;Pt kg
NPU03835 Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr. = ? Hæmoglobin A1c;Hb(B)
NPU03918 U—Albumin/Creatininium; stofratio = ? × 10-3 Albumin / Kreatinin-ratio;U × 10-3
NPU04094 P—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L Triglycerid;P mmol/L
NPU04207 U—Glucose; arb.k.(proc.) = ? Glukose(semikvant);U
NPU04208 U—Hæmoglobin; arb.k.(proc.) = ? Hæmoglobin(semikvant);U
NPU04998 P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L Kreatinin;P µmol/L
NPU10171 P(fPt)—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L Kolesterol LDL;P(fPt) mmol/L
NPU10266 P—Calcitriol+1,25-Dihydroxyergocalciferol; stofk. = ? pmol/L 1,25-Dihydroxy-Vitamin D(D3+D2);P pmol/L
NPU17181 P—Brain natriuretisk peptid; stofk. = ? pmol/L Brain natriuretisk peptid [BNP];P pmol/L
NPU17559 P—Creatininium; stofk. = ? mmol/L Kreatinin;P mmol/L
NPU17997 U—Albumin; arb.k.(proc.) = ? Albumin (semikvant);U
NPU18016 P—Creatininium; stofk. = ? µmol/L Kreatinin;P µmol/L
NPU18412 P(fPt)—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L Kolesterol;P(fPt) mmol/L
NPU19651 P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L Alanintransaminase [ALAT];P U/L
NPU19657 P—gamma-Glutamyltransferase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L gamma-Glutamyltransferase;P U/L
NPU19661 U—Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10-3 Albumin / Kreatinin-ratio;U × 10-3
NPU19748 P—C-reaktivt protein; massek. = ? mg/L C-reaktivt protein [CRP];P mg/l
NPU21692 Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min Puls;Hjerte 1/min
NPU27281 Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m² BMI;Pt kg/m²
NPU27300 Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. = ? mmol/mol Hæmoglobin A1c (IFCC);Hb(B) mmol/mol
NPU27412 P—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; proc.) = ? mmol/L Glukose, middel (fra HbA1c);P mmol/L
NPU27783 P—Basisk phosphatase; kat.k.(37 °C; proc.) = ? U/L Basisk fosfatase;P U/L
NPU28404 Pt—Taljeomkreds; længde = ? m Taljeomkreds;Pt m

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld