Opfølgning

 

Bestil opfølgning*

 

*Opfølgning bør bestilles 8 uger inden klyngemødets afholdelse
1
På klyngemødet
  • I drøfter data og variationer
  • I deler erfaringer og får inspiration til ændringer
  • I planlægger implementering i praksis
  • I planlægger opfølgning på et senere møde
2
Efter klyngemødet
  • I arbejder med at implementere hovedpointer fra klyngemøde
  • Den regionale kvalitetsenhed kan oplyse om mulighed for støtte til implementering
  • Vi kan sende en ny opgørelse af data til opfølgning
3
På opfølgningsmødet
  • I ser på data og vurderer, om der er sket de ønskede ændringer

Værd at vide om opfølgning

 

   Materiale og support fra KiAP
  • KiAP leverer en powerpoint med søjlediagrammer, der viser før- og efter-opgørelser, og dermed eventuelle ændringer i praksis
  • En kontaktperson i KiAP

 

Følg udviklingen: Opfølgning fra KiAP

En vigtig del af klyngearbejdet er at følge op på, om der er sket de ønskede ændringer for de emner, klyngen har valgt at arbejde med.

Opfølgning kan typisk gennemføres 12 måneder efter det første klyngemøde afhængigt af emne og datakilde. Opfølgning fra KiAP lægger op til, at klyngen bruger ca. 15 min på at følge op på emner, klyngen tidligere har arbejdet med.

En opfølgning med gennemgang af udviklingen, kan bl.a. ske i forbindelse med et planlagt klyngemøde om et andet emne, i forbindelse med afholdelse af generalforsamling på heldagsmøder eller på et videomøde.

 

Implementering og opfølgning
Læs mere om hvordan man kan arbejde med implementering i praksis og se gode erfaringer fra klyngerne Håndbog for læger i implementering

 

Bestil opfølgning*

*Opfølgningspakken bør bestilles 8 uger inden klyngemødets afholdelse

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld