Implementering i praksis


Det vigtigste, men også det sværeste i forbindelse med kvalitetsudvikling, er implementering i praksis. Det kræver både tid og opmærksomhed at gå fra den gode ide til at ændre adfærd.

På denne side har vi samlet en række tilbud, der kan hjælpe dig som klyngekoordinator og klyngemedlem med at bringe erfaringerne fra klyngemøderne videre til hverdagen i de enkelte praksis.

Har du brug for hjælp til at komme godt videre med implementeringsarbejdet, er du velkommen til at kontakte KiAP på klynger@kiap.dk

 

Implementeringsplan

KiAP har udarbejdet en implementeringsplan som støtte til kvalitetsarbejdet i praksis. Planen udfyldes sidst på klyngemødet, hvor kolleger fra egen praksis/sololæger sidder sammen og drøfter, hvad de ønsker at forandre, og hvordan det bedst kan lade sig gøre. Den udfyldte plan tages med hjem i praksis og kan introduceres til praksispersonalet fx på et personalemøde.

Hent implementeringsplanen ved at trykke her

Du kan også få tilsendt implementeringsplanen i et A3 format til alle deltagere på klyngemøderne ved at skrive til klynger@kiap.dk

 

Gode erfaringer fra klyngearbejdet

Herunder kan du finde en række eksempler på, hvordan nogle klynger har skabt forbedringer via implementering i praksis. De kan fungere som inspiration til, hvordan I selv kan få forbedringerne til at ske.

Odense Universitetshospital leverede data på ydernummerniveau (PDF)

Optimering og styrkelse af diabetesforløb (PDF)

Ajourføring af medicinoplysninger i FMK (PDF)

Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale retningslinjer ved behandling af øjenbetændelse (PDF)

Se alle eksempler her

 

Refleksioner fra gruppearbejde om implementering

Til Inspirationsdage 2021 under sessionen “Hvordan skaber vi forandringer i klyngen og i praksis?”, kom der en række indsigter og bullet points om emnet fra deltagerne.

Dem kan du finde ved at klikke her

 

Herunder finder du også noter fra gruppearbejdet omkring implementering. Den indeholder refleksioner og gode råd om, hvad der kan understøtte og blokere for implementering, hvordan barrierer kan overvindes og konkrete eksempler på implementering i praksis.

Hent dokumentet her

 

En håndbog for læger i kvalitetsudvikling

”Læge – Kend din kvalitet” er en webbaseret håndbog, som giver dig redskaber, så du kan komme i gang med at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen.

Den er skrevet af læger, som selv har erfaring med kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde og indeholder en række eksempler.

Håndbogen er under udvikling og vil løbende blive suppleret med flere eksempler på lægerelevant kvalitetsudvikling.

Gå til den ved at klikke her

Find inspiration til implementering

Læs eksempler fra andre klynger

Find klyngepakker

 

Øvrig inspiration til kvalitetsudvikling

Kvalitetsguiden fra DSKS

Redskaber og vidensbank fra DSAM

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld