Eksempler fra andre klynger

Her kan du finde en række eksempler på klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling, som kan tjene som inspiration til arbejdet i din egen klynge. I eksemplerne beskrives det, hvordan en klynge har arbejdet med forskellige emner, fx hvordan data er fremkommet, og hvad resultatet af arbejdet har været.

Vil du dele erfaringer?

Der er stor interesse for at vide, hvordan andre klynger arbejder. Har I gjort jer nogle erfaringer i din klynge, som I gerne vil dele med landets øvrige klynger, er du meget velkommen til at kontakte os.

klynger@kiap.dk
Telefon: 5170 1115

Odense Universitetshospital leverede data på ydernummerniveau

Odense Klyngen

Opfølgningsmøder sikrer overblikket over klyngesamarbejdets resultater

Solrød Klyngen

Optimering og styrkelse af diabetesforløb

Klynge Nørrebro-Nordvest

Ajourføring af medicinoplysninger i FMK

Nordlys-Klyngen

Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale retningslinjer ved behandling af øjenbetændelse

KOOL

Erfaringer med virtuelle klyngemøder

Find inspiration og gode råd til at afholde virtuelle møder i følgende eksempler. Se i øvrigt vores side med flere råd og vejledninger til at afholde virtuelle klyngemøder her.

Erfaringer med virtuelle klyngemøder

sydhavsklyngen

Drejebog for kombineret virtuelt og fysisk klyngemøde

Praksisklyngen Skanderborg

Interview om samarbejde med det
øvrige sundhedsvæsen

Her finder du en række eksempler, udformet som interview, der har fokus på samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Til nogle af eksemplerne kan du læse kommentarer fra kommunerne, som klyngerne har samarbejdet med. Du kan også hente eksemplerne i et samlet katalog: Eksempler på klyngernes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Vi bruger 43 % mindre antibiotika til øjeninfektioner efter klyngetema

Doc7

Klyngearbejdet gør os bedre til at smertebehandle

Faaborg Midtfyn LægeKlynge

Møder sætter ansigt på samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen

Nucleus - Kvalitetsklyngen for praktiserende læger i Randers

Brug af data styrker bevidstheden om de ydelser, der ligger bag

KUK i Hjørring

Dobbelt så mange ajourføringer efter klyngetema

Nordlys-Klyngen

Databaserede klyngemøder giver god anledning til refleksion

Aalborg Klynge Vest

Ofte gode forklaringer på dataforskelle i klyngen

Ruder Klynge

Klyngen skal være et reflektionsrum

Gladsaxe Klyngen

Klyngenetværket styrker vores erfaringsudveksling

Vesterhavsklyngen

Klyngesamarbejde giver os et andet perspektiv på ordinationer

Solrød Klyngen

Spørgsmål til en klyngekoordinator

I KiAP's nyhedsbreve er der et fast indslag med titlen "Spørgsmål til en klyngekoordinator".
Her kan du læse om en klynges arbejde med kvalitetsudvikling, få viden om hvilke emner klyngen har arbejdet med, hvilke datakilder, de har anvendt, samt en beskrivelse af hvordan klyngen har arbejdet med de emner, de har udvalgt.

Søren Brorson
Gladsaxe Klyngen
Læs interview
Mette Karlson
Østerbroklyngen
Læs interview
Lisbeth Boss
Bornholmerklyngen
Læs interview
Peter Voss
Praksisklyngen Skanderborg
Læs interview
Jakob Klitkou
Klynge Øst, Aalborg
Læs interview

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld