Forløbsplaner

Forløbsplanen er et elektronisk værktøj, der tilbydes alle praksis, som led i en styrket indsats for kronikere. Den sikrer, at patienten får overblik og viden om behandling og forløb af sin sygdom, og den giver det bedste grundlag for egenomsorg. Der er mulighed for at printe forløbsplanen ud til patienten, og patienten har ligeledes adgang til sin egen forløbsplan via MitID på forløbsplan.dk

Det sundhedsfaglige indhold i forløbsplanen defineres ud fra relevante retningslinjer og anbefalinger fra DSAM, Sundhedsstyrelsen m.fl. Praksis kan ligeledes anvende forløbsplans-modulet til at skabe sig et overblik over deres kronikere i egen praksis.

Databehandleraftale

Databehandleraftalen mellem den enkelte lægepraksis og KiAP står til at blive opsagt i nær fremtid. I efteråret 2022 blev der indgået nye databehandleraftaler mellem den enkelte lægepraksis og lægepraksisens systemhus. I denne databehandleraftale er de særlige databehandleropgaver, som KiAP udfører på vegne af klinikken indskrevet, og KiAP indgår som underdatabehandler til denne. Dermed er den juridiske ramme sikret gennem de eksisterende aftaler.

Overblik
Overblik over patientens sygdom og nøgleværdier med betydning for behandling og monitorering
Egenomsorg
Adgang til dialogværktøj med mulighed for at understøtte patientens egenomsorg og aftale mål for den enkelte patient
Forløb
Mulighed for at aftale tid til næste konsultation i lægehuset og huskeliste til patienten
Medicin
Overblik over patientens medicin, der er registreret som fast medicin i FMK

Demo

Dokumenter

Video

 

Erfaringer med forløbsplaner

Forløbsplaner i almen praksis

Introvideo SUB

KOL oversigt SUB

Patientvideo om KOL og KOL forløbsplan

KOL inhalationssteroid

Video

Erfaringer med forløbsplaner

Forløbsplaner i almen praksis

Introvideo SUB

Diabetes overblik SUB

Patientvideo om diabetes

Diabetes ACE A2A

Diabetes LDL over 2,5 uden behandling MIX

Diabetes metformin

HbA1c over 48 minus diabetes

Video

Erfaringer med forløbsplaner

Forløbsplaner i almen praksis

Introvideo SUB

Patientvideo om hjertesygdom

Iskæmisk hjertesygdom

Systolisk blodtryk over 150

Makroalbumiuri, og som ikke er ACE eller AT2A behandling

Heartscore

Overblik over patientlisten for hjertesygdomme MIX

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld