Seneste nyheder

 

 

04-01-2019

Ny Release af Forløbsplaner (v.2.0.17)

Læs mere

 

 

 

ALLE FORLØBSPLANS NYHEDER

 

 

 

Databehandleraftale

Patienten skal have adgang til de data, som forløbsplanen indeholder og kunne se sin eletrokniske forløbsplan.

Patienten får adgang via. www.forloebsplan.dk - en hjemmeside, som ligger hos KiAP. Derfor skal der indgås en databehandleraftale med KiAP da KiAP står for, at fremvise data for patienten.

En databehandleraftale kan indgås ved at logge ind med medarbejder NemID her, hvor databehandleraftalen kan ses og underskrives elektroniske. Den underskrevne databehandleraftale vil altid være tilgængelig.

Quickguide

 

OPRET DATABEHANDLERAFTALE

 

 

 

 

Læs mere omkring forløbsplansmodulet og datasikkerhed her (pdf)

 

Vejledning

Som led i en styrket indsats for kronikere, implementeres elektroniske forløbsplaner i almen praksis. En forløbsplan anvendes som et værktøj til at inddrage patienten, så patienten sikres overblik og viden om forløbet af sin sygdom og behandlingen samt gives det bedste grundlag for egenomsorg. Det sundhedsfaglige indhold i forløbet defineres ud fra det faglige indhold, som er beskrevet i relevante retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, DSAM m.fl.

Forløbsplan for KOL forventes tilgængelig sommer 2018 og forløbsplan for type 2 diabetes forventes tilgængelig efterår 2018.

Praksis skal oprette, anvende og vedligeholde forløbsplaner i samarbejde med patienten. Det er tanken at det er klinikkens personale, der sammen med patienten opretter forløbsplanen under en konsultation. Forløbsplaner for patienter med diabetes type-2 og KOL oprettes og vedligeholdes som en del af kronikerhonoraret for henholdsvis KOL og diabetes type-2.

 

 

Elementer

En forløbsplan indeholder fire elementer og er tænkt som et værktøj til at inddrage patienten, så patienten sikres overblik og viden om forløbet af sin sygdom og behandlingen samt gives det bedste grundlag for egenomsorg. Der er mulighed for at printe forløbsplanen ud til patienten og patienten har ligeledes adgang til sin egen forløbsplan via nemid på forløbsplan.dk

  • Overblik: Her findes overblik over patientens sygdom og nøgleværdier med betydning for behandling og monitorering
  • Egenomsorg: Her er adgang til dialogværktøj med mulighed for at understøtte patientens egenomsorg og aftale mål for den enkelte patient
  • Forløb: Her er der mulighed for at aftale tid til næste konsultation i lægehuset og huskeliste til patienten
  • Medicin Her er der overblik over patientens medicin der er registreret som fast medicin i FMK

 

Forløbsplaner for KOL

Her kan du se de koder der anvendes.

Sådan kommer du i gang – se vejledning.

 

Forløbsplaner for diabetes

Her kan du se de koder der anvendes.

Her kan du se algoritmen, der anvendes til at beregne individuelle behandlingsmål.

 

 

 

 

 

Læge demo

KOL Formular (Nancy Berggren)

KOL Oversigt

Diabetes Formular (Nancy Berggren)

Diabetes Oversigt

 

Patient demo

KOL (Nancy Berggren)

Diabetes (Nancy Berggren)

 

Bemærk:
Demo-versionerne er under udvikling.
Der er for nuværende en begrænset mængde data i formularer, oversigter og statistikker.
Der kan indtastes data i formularen, men det vil ikke blive gemt.
Praksis, patienter og data fremvist her er alle fitkive. Patienterne er en del af Medcom's sæt af nationale testpatienter.

 

Data

Her skal ligge informationer om dataudveksling og hvilke koder der er relevante ift. de enkelte projekter.

 

Vejledninger/Oversigter:

 

Spørgsmål og svar

 

Hvem skal have lavet en forløbsplan?
Alle patienter der inden for de seneste 4 år har fået diagnosen type 2 diabetes eller KOL skal have lavet en forløbsplan. Alle ny diagnosticerede patienter skal også fremadrettet have lavet en forløbsplan. Det er tilladt, men ikke et krav at øvrige patienter med KOL og type 2 diabetes også får lavet en forløbsplan. Forløbsplaner skal vedligeholdes i forbindelse med fremtidige kontroller for den pågældende sygdom i lægehuset.

 

Hvem skal lave forløbsplaner?
Det er tanken at det er klinikkens personale, der sammen med patienten opretter og vedligeholder forløbsplanen under en konsultation. Forskellige praksis arbejder forskelligt og det er op til den enkelte praksis hvordan arbejdet med forløbsplaner foretages mest hensigtsmæssigt.

 

Hvordan kommer vi i gang med forløbsplaner?
Forløbsplan for KOL forventes tilgængelig juni 2018 og forløbsplan for type 2 diabetes forventes tilgængelig efterår 2018. Når forløbsplaner er tilgængelige vil dette oplyses fra dit systemhus. For at komme i gang med forløbsplaner, skal der laves databehandleraftale, som kan findes under fanebladet "Databehandleraftale".

 

Hvordan overføres data mellem laboratoriekort og forløbsplan?
Forløbsplan er en del af dit journalsystem og data der registreres i laboratoriekortet er derfor automatisk tilgængelige i forløbsplanen og omvendt. Hvis du oplever at data ikke overføres automatisk kan det være fordi dit laboratoriekort ikke er korrekt sat op. Du kan kontakte dit systemhus for at få hjælp til dette.

 

Hvor ender data fra forløbsplaner?
Forløbsplaner er en del af dit journalsystem og data bliver således i journalsystemet. De eneste data der sendes ud af journalsystemet, er de data der skal gøres tilgængelige for patienten i patientens elektroniske forløbsplan via NemID på forløbsplan.dk. Der er ikke andre end praksis og patienten der har adgang til disse data.

 

Hvad består en forløbsplan af?
Elektronisk forløbsplan:
Forløbsplanen laves første gang i forbindelse med konsultation i lægehuset. De enkelte elementer i forløbsplan er beskrevet under fanebladet "demo". Når en forløbsplan er lavet er den tilgængelig i praksis. Det er tanken at forløbsplaner vedligeholdes i forbindelse med fremtidige kontroller med relevans for sygdommen i lægehuset.

Patientoverblik:
Der er adgang til overblik over patienter med KOL og type 2 diabetes i klinikken. Her er der overblik over hvilke patienter der har fået lavet forløbsplan samt relevante nøgleværdier på kohorte og individuelt nivveau.

Papirversion:
Der er mulighed for at udskrive forløbsplan i forbindelse med konsultation til patienten.

Forløbsplan.dk:
Patienten har adgang til overblik over egne data via NemID på forløbsplan.dk. Her er der også adgang til patient og pårørende forum med tekster og videoer med relevans for sygdommen.

 

Hvorfor skal vi lave forløbsplaner?
Forløbsplaner for patienter med type 2 diabetes og KOL oprettes og vedligeholdes som en del af kronikerhonoraret for henholdsvis KOL og type 2 diabetes. En forløbsplan anvendes som et værktøj til at inddrage patienten, så patienten sikres overblik og viden om forløbet af sin sygdom og behandlingen samt gives det bedste grundlag for egenomsorg.