Forløbsplansdata

Her kan du tilgå dine praksis- og klyngedata for forløbsplaner.

Patienter, som er tilknyttet din praksis, og som enten har en diagnose for KOL, diabetes eller hjertesygdom (iskæmisk hjertesygdom, hypertension eller hyperkolesterolæmi), vises her.

 

Der er udvalgt forskellige faglige målepunkter indenfor hver sygdom, som kan anvendes til at arbejde med dine patienter i praksis og i klyngen, herunder fx hvor ofte diabetespatienter får målt deres nyrefunktion i din praksis, hvor mange KOL-patienter i GOLD klasse A, som får ICS etc.

Data, som anvendes til at beregne de enkelte målepunkter, kommer alle fra dit eget journalsystem, herunder diagnoser, laboratorieværdier, ydelser og medicin.

Klynge- og praksisdata, som kan ses her på kiap.dk for forløbsplaner, generes aktuelt kun en gang om måneden (omkring den 1. hver måned). Udvikling over tid vises i praksis visninger, mens man i klyngevisningerne kan sammenligne egen måling med gennemsnit i klyngen.

Hvis du ønsker at se cpr.nr-specifikke data for dine patienter eller vil se opdaterede data, som beregnes øjeblikkeligt, skal du tilgå forløbsplansvisningerne i eget lægepraksissystem, hvor du på patientlister og overblik-siderne kan tilgå dette.

Grundviden om forløbsplans-data:
  • Alle diagnoser, som er relevante for forløbsplaner - herunder inklusionsdiagnoserne (KOL, Diabetes, Iskæmisk hjertesygdom, hypertension og hyperkolesterolæmi) og komorbiditet (astma, demens, hjerteinsufficiens mv.) synkroniseres uanset, hvornår diagnosen er givet.
  • Alle laboratorieværdier, som er relevante for sygdommene – fx U-alb/kre, blodtryk, FEV1 m.fl. synkroniseres fra den 1. januar 2013 og frem. Det samme gør sig gældende for relevante ydelser.
  • Medicin afspejler den nyeste opdatering, som praksis har hentet fra FMK.

For at en laboratorieværdi kan indgå i visningen i patientlister, formularer og overblik-siderne, gælder det generelt, at den nyeste værdi skal være målt indenfor de sidste 2 år. Hvis den nyeste værdi er ældre end det, anvendes den ikke i visningerne. Der er dog enkelte undtagelser, som fremgår af graferne på overblik-siderne.

Hvis en patient både har diabetes og iskæmisk hjertesygdom/hypertension/hyperkolesterolæmi, kan patienten ikke få en hjerteforløbsplan, men vil altid få vist en diabetes forløbsplan. Det hører under konceptet “En patient – en plan”, som du kan se mere om her: En patient – en plan

Relevante links

Læs generel information om Forløbsplaner

KiAP udarbejder løbende klyngepakker til brug på klyngemøder, som er baseret på Forløbsplansdata.
Se alle KiAP's klyngepakker

Har du brug for hjælp til at forstå og fortolke dine data, er du velkommen til at kontakte vores
Support

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld