I forbindelse med ændringer til administration af klyngens midler, er vi i gang med at opdatere dokumenterne på denne side.

 

Klyngeadministration og -økonomi

Det er PLO, som står for den praktiske administration af klyngens midler. Alle henvendelser vedrørende klyngens økonomi (brug af klyngemidler, anmodning om refusion af udlæg, honorarudbetalinger mv.) skal derfor rettes til PLO’s klyngesekretariat på enten mail: klyngesekretariat.plo@dadl.dk eller telefon 3544 8490.


Klyngekoordinator og klyngebestyrelse

Skift af klyngekoordinator på www.kiap.dk


Administration af klyngens medlemmer

Tilføj/fjern klyngemedlemmer på www.kiap.dk
Redigér klyngemedlemmer i egen praksis


Kontrakter, vedtægter og generalforsamling

Nedenstående dokumenter fungerer som skabeloner og downloades som word-filer, så du kan redigere i dem.

Udkast til kontrakter for klyngekoordinator, bestyrelsesmedlemmer og andre
Udkast til vedtægter for klyngen
Udkast til indkaldelse og dagsorden til klyngens generalforsamling


Ændringer af klyngens organisering

Kontakt KiAP på klynger@kiap.dk eller på telefon 7196 8844 (tast 2).


Klyngens økonomi

Med virkning fra 1. april 2023 er administrationen af klyngemidler ændret til en centraliseret ordning for alle klynger i PLO. Ændringen er begrundet i ønsket om at lette klyngerne for de omfattende administrative procedurer, som den tidligere ordning indebar. Med ændringen har hver klynge nu en individuel konto i PLO med egne klyngemidler, men administrationen og retningslinjerne er tilpasset den nye administrative ramme. Se de nye vejledninger fra PLO om brug af klyngemidler og godtgørelse af udgifter til klyngemøder nedenfor.

Udbetaling af klyngemidler OK22
Vejledning om økonomi og refusion af udgifter til klyngen
Vejledning til udfyldelse af godtgørelsesskemaer vedrørende PLO - Kvalitetsklynger

Hjælp og vejledning til rollen som klyngekoordinator

Juridiske rammer for brug af data

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld