Klyngeadministration og -økonomi


Klyngens økonomi og udbetaling af midler

Den 1. april 2023 blev administrationen af klyngemidler ændret til en centraliseret ordning, som administreres af PLO. Hver klynge har nu en individuel konto i PLO med egne klyngemidler. Ordningen indebærer nye retningslinjer og ændringer i den praktiske administration.

Klyngemidler tildeles på baggrund af antal tilmeldte gruppe 1 patienter i de klinikker, som indgår i klyngerne og udbetales efter 1. marts hvert år.

Det er derfor vigtigt, at klyngekoordinator senest den 15. januar hvert år går ind og sikrer korrekt registrering af de tilmeldte ydernumre/klinikker i klyngen.

Der udbetales følgende beløb til klyngerne i indeværende overenskomstperiode:

  • 2022: 1,12 kr. pr. gr. 1 patient
  • 2023: 2,32 kr. pr. gr. 1 patient
  • 2024: 3,55 kr. pr. gr. 1 patient

Alle henvendelser vedrørende klyngens økonomi (brug af klyngemidler, anmodning om refusion af udlæg, honorarudbetalinger mv.) skal rettes til PLO’s klyngesekretariat på enten mail: klyngesekretariat.plo@dadl.dk eller telefon 42144638.

Du kan læse vejledningerne fra PLO om brug af klyngemidler og godtgørelse af udgifter til klyngemøder nedenfor.

Vejledning om økonomi og refusion af udgifter til klyngen

Vejledning til udfyldelse af godtgørelsesskemaer for klyngemøder (zExpense)


Kontrakter

PLO har udarbejdet nedenstående skabelon til udarbejdelse af kontrakter for personer med opgaver i klyngen.

Udkast til kontrakter for klyngekoordinator, bestyrelsesmedlemmer og andre


Klyngeregler

PLO har i forbindelse med omlægningen af administrationen af klyngemidler udarbejdet en skabelon til klyngeregler, som den enkelte klynge kan downloade og tilpasse til egne aftalte rammer. Se PLOs udmelding her og hent skabelonen via linket nedenfor.

Danske Regioner og PLO har pr. 1. april 2023 valgt at omlægge administrationen af kvalitetsklyngerne efter anbefaling fra et større revisionsfirma. Omlægningen betyder, at klyngerne i princippet ikke længere i juridisk forstand har karakter af foreninger, som skal have vedtægter m.v., hvilket indebærer langt færre formelle krav til varetagelsen af klyngens arbejde.
Klyngerne kan vælge at fastholde deres eksisterende vedtægter, og eventuelt justere dem, så de tager højde for den nye administration. Klyngerne kan også vælge at tilrettelægge arbejdet efter de nye regler for klyngerne, som angiver de rammer, som klyngerne skal arbejde efter i deres håndtering af medlemmer, ledelse, beslutningsprocesser mv. Reglerne for klyngernes arbejde tager højde for en række af de spørgsmål og erfaringer, som klyngekoordinatorer har haft til området siden indførelsen af klyngeprogrammet i OK18.
De nye regler skulle således gerne betyde en lettelse i arbejdet for klyngekoordinatorerne og tydeligt angive, roller og opgaver og hvad klyngen internt bør lave retningslinjer for i forhold til fx eksklusion af medlemmer.

Alle spørgsmål vedrørende skabelonen for klyngeregler skal rettes til PLO på mail: klyngesekretariat.plo@dadl.dk eller telefon 3544 8490.

PLO’s skabelon for klyngeregler


Generalforsamling/årligt møde i klyngen

KiAP har udarbejdet en samlet skabelon for håndtering af klyngens generalforsamling/årlige møde.

Skabelon til indkaldelse, dagsorden og referat af klyngens generalforsamling


Skift af klyngekoordinator eller bestyrelsesmedlem

Når klyngen skifter koordinator eller bestyrelsesmedlemmer er det vigtigt, at det bliver registreret under Min klynge på KiAP’s hjemmeside. Det er muligt at registrere fx en medkoordinator eller kasserer i bestyrelsen. Læs vejledningerne nedenfor.


Skift af klyngekoordinator på www.kiap.dk

Skift/Tilføj bestyrelsesmedlem på www.kiap.dk


Opdatering af klyngens medlemmer

Ved ændringer i klyngens medlemmer (nye/ophørte ydernumre, skift i ansatte læger etc.) skal klyngekoordinator registrere det på KiAP’s hjemmeside.

Opdateringen har betydning for korrekt træk af data og udbetaling af midler til klyngen.

Du finder vejledningen til at opdatere klyngemedlemmerne nedenfor.

Tilføj/fjern klyngemedlemmer på www.kiap.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KiAP’s klyngesupport på klynger@kiap.dk eller på telefon 7196 8844 (tast 2).

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld