Opgaveliste til klyngekoordinatorer


Er du ny koordinator, vil vi foreslå, at du udover denne liste også orienterer dig i Håndbog til klyngearbejdet i almen praksis.

 

Løbende vedr. mødeafholdelse:

 • Indkalde til klyngemøder og sikre at mødemateriale udsendes til aftalt tid til klyngen.
 • Sørge for at der er fastlagt et fagligt emne for mødet og eventuelt bestille en klyngepakke hos KiAP eller de regionale kvalitetsenheder. Ved selvvalgt emne kan fx KiAP’s spørgeskemafunkton anvendes.
 • Koordinere og afklare ansvar for indhold og praktisk afvikling af mødet, herunder eventuelt en ekstern facilitator.
 • Sørge for mødested/konferencecenter, mødefaciliteter og forplejning til møderne.
 • Sikre at der indsendes faktura/bilag og mødedeltagerliste til PLO efter hvert klyngemøde.
 • Følge op på medlemmer, som ikke melder tilbage om deltagelse i møder jf. klyngens regler.
 • Sørge for at der bliver fulgt op på de faglige emner på klyngemøderne fx ved at bestille en opfølgning på en klyngepakke.

 

Løbende administrative opgaver:

 • Opdatere klyngens medlemmer/ydernumre på KiAP’s hjemmeside under ”Min Klynge”. Opgaven indebærer at tilføje nye ydernumre og eventuel opfølgning på de enkelte klinikker, hvor der er tvivl om status på ydernummeret og deltagelse i klyngen. Ophørte ydernumre skal fjernes fra klyngeregistreringen – ved tvivl kontaktes den enkelte klinik.
 • Når aktive klinikker udmeldes af klyngen, skal klyngekoordinator orientere den regionale kvalitetsenhed mhp. individuelt kvalitetsbesøg.
 • Sikre at de enkelte klinikker løbende opdaterer navne på ejerlæger og ansatte læger og eventuelt uddannelseslæger og øvrigt personale, som deltager i klyngearbejdet.

 

Årligt:

 • Udfylde spørgeskema fra KiAP om klyngens aktivitet (modtages i januar).
 • Udarbejde budget for klyngen for det kommende år (typisk i januar op til generalforsamling).
 • Udarbejde årsregnskab for klyngen (typisk ved starten af marts – PLO laver kontoudtræk og udsender oplæg til årsregnskab for klyngen).
 • Indkalde til en årlig generalforsamling – typisk i midten af marts hvert år (se skabelon for indkaldelse og referat).
 • Afdække status for valg til poster i klyngen og udsende en foreløbig indkaldelse til klyngens medlemmer med varsling af dato for generalforsamling.
 • Udsende endelig dagsorden til generalforsamling senest 2 uger før mødets afholdelse.
 • Sikre fyldestgørende referat fra generalforsamlingen blandt andet i forhold til hvem, der er valgt til poster og beslutninger om honorarer, mødefrekvens, klyngeregler med videre.
 • På generalforsamlingen kan det også være en god ide at fastlægge kommende møder og faglige emner.

 

Øvrige løbende opgaver:

 • Kontaktperson for klyngen ift. det omgivende sundhedsvæsen (kommune, region etc.).
 • Repræsentant for klyngen ift. deltagelse i regionale klyngemøder, netværksdage etc.
 • Repræsentant for klyngen ift. deltagelse i KiAP’s arrangementer og tilbud til klyngerne.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld