Ny klyngekoordinator
– Hjælp til en god start

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig, som er ny klyngekoordinator eller -bestyrelsesmedlem godt fra start. Derfor har vi på denne side samlet en oversigt og en kort beskrivelse med links til de tilbud, vejledninger og arrangementer, som kan hjælpe dig videre i rollen. Du er selvfølgelig også velkommen til at tage fat i os via mail eller telefon. Se hvordan du får kontakt til os nederst på denne side.

 

Skift af klyngekoordinator

Det er vigtigt, at den afgående klyngekoordinator videregiver sin rolle som klyngekoordinator på www.kiap.dk. Det gøres under Min klynge. Brug menuen i øverste højre hjørne Log på/Kliniknavn eller vælg Gå til min klynge via siden for klyngekoordinator og bestyrelse. Følg evt. vejledningen for skift af klyngekoordinator. Den nye klyngekoordinator får herved overdraget de nødvendige rettigheder i systemerne på kiap.dk, herunder at kunne opdatere klyngens medlemmer og tilgå spørgeskemafunktionen. Se også vejledning til at tilføje bestyrelsesmedlemmer.

 

Administration og økonomi i klyngen

Det er PLO, der står for den praktiske håndtering og bogføring mv. af klyngens økonomi. PLO har udarbejdet vejledninger om elektronisk indsendelse af bilag og dokumentation for brug af klyngemidler.
Du kan finde mere hjælp til administration og økonomi i klyngen på siden her - bl.a. skabeloner for kontrakter med klyngeansvarlige, for indkaldelse og referat af generalforsamling mv. :
Se vejledninger om klyngeadministration
Se desuden opgaveliste til klyngekoordinatorer

 

Log ind på kiap.dk og se din klynge

Du kan se og redigere din klynges medlemmer/ydernumre og klyngens organisering/bestyrelse ved at vælge Gå til min klynge via siden for klyngekoordinator og bestyrelse. (Log ind med din sundhedsfaglige MitID Medarbejdersignatur). Her kan du også hente og uploade klyngens dokumenter (dagsorden, referater, regler mv.).

Det er klyngekoordinators opgave at tilføje nye og fjerne ophørte klinikker/ydernumre (markeret med rød) under Min Klynge. Vær her opmærksom på klinikker, som har ændret deres ydernummer, men fortsat er medlemmer i klyngen.

De enkelte klinikker i klyngen skal selv opdatere navne og e-mailadresser på de læger, som deltager i klyngearbejdet. Klinikkerne skal opdatere deres oplysninger under Praksisoplysninger via siden Min praksis. (Log ind med din sundhedsfaglige MitID Medarbejdersignatur).

Se vejledning for at registrere hvilke læger, som deltager i klyngen (pdf)

 

Indkald til møder i klyngen

På Min klyngesiden finder du et møde- og kalendermodul, som klyngekoordinator og bestyrelsesmedlemmer kan anvende til indkaldelse af møder i klyngen. De inviterede klyngemedlemmer hentes fra klyngeregistreringen beskrevet ovenfor og kan besvare indkaldelsen uden at logge ind.

Klyngens bestyrelse får et detaljeret overblik over alle til- og frameldinger på deltagerlisten, og deltagerlisten kan efter mødet indsendes som bilag til PLO i forbindelse med refusion af udgifter til klyngemødet.

Hent vejledning til møde- og kalendermodulet

 

Klyngepakker

KiAP udarbejder løbende klyngepakker, som kan hjælpe med at understøtte det faglige kvalitetsarbejde og gøre planlægningen af klyngemødet nemt og overskueligt. Klyngepakkerne indeholder bl.a. en præsentation af klyngens data i en PowerPoint, som facilitator kan tage udgangspunkt i på mødet, en drejebog og hjælp til implementering og opfølgning.

Når I har haft et emne på et klyngemøde, kan I bestille opfølgning til KiAP’s klyngepakker.

Der er også mulighed for at hente en Trin-for-trin guide til, hvordan du/I kan planlægge og hente data til et selvvalgt emne på et klyngemøde.

Se alle KiAP’s klyngepakker

 

Regional kvalitetsenhed

De regionale kvalitetsenheder har tilbud til klyngerne i form af klyngepakker, sparring, facilitering og hjælp til datatræk, implementering m.v. Via følgende link kan du klikke på navnet på din regionale kvalitetsenheder for at se, hvad din region tilbyder. 

Se regionale tilbud og klyngepakker

 

Klyngens data

På KiAP’s hjemmeside (bag login) er det muligt at se udvalgte aggregerede data vist på ydernummerniveau for den enkelte læges egen praksis i sammenligning med klyngens data. Aktuelt præsenteres datavisninger indenfor områderne: Forløbsplaner og henvisningsmønstre.

Se eksempler på typer af datavisninger uden at logge ind her

Læs også om ordiprax+, som anvendes i nogle af KiAP’s klyngepakker

 

Spørgeskemafunktion

Er I interesseret i at indsamle og generere egne data i klyngen, har KiAP udviklet en spørgeskemafunktion, som klyngekoordinator og bestyrelse har adgang til. I kan lave en spørgeskemaundersøgelse forud for klyngemødet om fx hvilke emner klyngen ønsker at arbejde med, hvordan klyngen skal mødes eller I kan udsende en evaluering af klyngemødet efter mødet.

Det er muligt at anvende en af KiAP’s forudfyldte skabeloner eller vælge at udarbejde et spørgeskema fra bunden. Du finder skabeloner til bl.a. generalforsamling, videokonsultationer, evaluering af klyngemøde og opfølgning til trivsel og arbejdsglæde.

Læs mere og opret spørgeskema

 

Inspiration til kvalitetsudvikling

Hos DSAM kan du finde inspiration og redskaber til kvalitetsarbejdet. Du kan finde artikler, der både er anvendelige i klyngesammenhæng og til brug i egen praksis.

DSAM Redskaber til kvalitetsudvikling

Vidensbanken er en landsdækkende database, som indeholder mindre og enkelte større kvalitetsudviklingsprojekter fra almen praksis.

DSAM Vidensbanken

Find mere inspiration via siden For klyngekoordinator og bestyrelse

 

Inspirationsdage for klynger

KiAP afholder i samarbejde med de regionale kvalitetsenheder inspirationsdage for alle klyngekoordinatorer og -bestyrelsesmedlemmer. Sidste gang blev det afholdt på Marienlyst Strandhotel den 28. – 29. marts 2023. Vi er i gang med at finde en ny lokation mere centralt i landet til de næste Inspirationsdage, forventeligt i foråret 2025.

Find materiale fra Klyngernes Inspirationsdage

 

Introkursus

KiAP arrangerer løbende introkurser for nye klyngekoordinatorer og bestyrelsesmedlemmer. Datoer for kommende introkurser udmeldes snarest bl.a. via nyhedsbrev fra KiAP.

Se kommende kurser i kalenderen

 

Facilitatoruddannelse for klyngekoordinatorer

PLO-E og KiAP har i samarbejde udviklet et facilitatorkursus for klyngekoordinatorer. Det er muligt for klyngekoordinatorer kun at følge den første dag, hvor generel facilitering er i centrum.

Se kommende kurser i kalenderen

 

Nyhedsbrev og information om klyngerne

Alle klyngekoordinatorer og registrerede bestyrelsesmedlemmer tilmeldes automatisk et nyhedsbrev fra KiAP. Du kan genlæse nyheder eller finde artikler om klyngerne i medierne på vores hjemmeside:

Læs seneste nyheder

Læs artikler om klyngerne i medierne

 

KiAP’s hjemmeside og support

Find alt det ovenstående og meget mere her på KiAP’s hjemmeside.

Tag fat I os, hvis du har spørgsmål vedrørende klyngepakker, rådgivning om administration af klyngen mv. på telefon 7196 8844 (tryk 2) eller mail klynger@kiap.dk

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld