Datavisninger


Som et led i KiAP's understøttelse af det datadrevne kvalitetsarbejde i klyngerne, er der mulighed for at tilgå udvalgte aggregerede data på KiAP's hjemmeside.

Data vises på ydernummerniveau for den enkelte læges egen praksis samt i sammenligning med den klynge, praksis tilhører.

Hensigten med disse datavisninger er, at man i klyngen alene ud fra variationen mellem klyngemedlemmerne af fx kommunikation til hjemmeplejen eller henvisninger til fysioterapi, kan få en snak om blandt andet faglig praksis og organisering.

Aktuelt præsenteres datavisninger indenfor tre områder: Forløbsplaner og henvisningsmønstre.

Det er kun praktiserende læger med ydernummer, der kan få adgang til disse datavisninger.

Du skal bruge dit sundhedsfaglige MitID til at få adgang til datavisningerne.

Det indloggede ydernummer kan se egne data og klyngedata – data for de andre medlemmer af klyngen er dog pseudonymiseret.

 

Forløbsplansdata


Alle praksis tilbydes adgang til forløbsplaner, som led i en styrket indsats for kronikere.

I datavisningerne indgår de patienter, som er tilknyttet praksis, og som enten har en diagnose for KOL, diabetes eller hjertesygdom (iskæmisk hjertesygdom, hypertension eller hyperkolesterolæmi).

Der er udvalgt forskellige faglige målepunkter indenfor hver sygdom, som kan anvendes til at arbejde med patienterne i praksis og i klyngen, herunder fx hvor ofte diabetespatienter får målt deres nyrefunktion i praksis, hvor mange KOL-patienter i GOLD klasse A, som får ICS etc.

Data, som anvendes til at beregne de enkelte målepunkter, kommer fra eget journalsystem, herunder diagnoser, laboratorieværdier, ydelser og medicin.

Læs mere om forløbsplaner

 

Se dine praksis- og klyngedata for forløbsplaner   Demo over forløbsplansvisningerne på kiap.dk

 

Henvisningsmønstre


Der vises et overblik over kommunikation til/fra praksis for:

Herudover er der en selvstændig visning af korrespondancer med den lokale hjemmepleje samt en visning over antallet af epikriser fra lægevagten.

Eksempel på datavisning for henvisningsmønstre, her radiologi.

 

Data kommer fra den såkaldte MedWare-database, der indeholder oplysninger om den elektroniske kommunikation mellem aktører i sundhedsvæsenet (at der har fundet en kommunikation sted, ikke hvad den indeholder). MedCom er ansvarlig for MedWare-databasen, og KiAP har en aftale med MedCom om disse datavisninger.

Se en demo-visning af henvisningsmønstre

 

Se dine henvisningsmønstre  

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld