Skabelon til jeres egen klyngepakke (Eget emne)

Tanken med klyngepakkeskabelonen er, at den kan fungere som et skelet for klyngekoordinatoren, når klyngen har besluttet sig for at arbejde med et emne, der ikke i forvejen findes klyngepakker for. Skabelonen følger opbygningen af klyngepakker, der udvikles i KiAP

 

Hent trin-for-trin guide (pdf)
1
Emnevalg
 • Vælg et emne eller en problemstilling
 • Drøft hvilke data, der kan belyse problemet, og hvordan data skaffes
 • Lav en plan med opgaver og deadlines frem til klyngemødet
2
Data og forberedelse
 • Beskriv hovedpunkter i problemstillingen med udgangspunkt i eksisterende viden eller retningslinjer
 • Undersøg hvordan kvaliteten afspejles, og om der kan skaffes valide data med tilstrækkeligt antal observationer
 • Formulér refleksionsspørgsmål, der tager udgangspunkt i data og eksisterende viden
 • Udarbejd figurer og tabeller for data på klyngeniveau
3
Møde og opfølgning
 • I deler erfaringer og har en dialog på baggrund af datavisninger og reflektionsspørgsmål
 • I identificerer om der er noget, I ønsker at ændre på
 • Efter mødet arbejder I med at implementere ideer fra klyngemødet
 • I planlægger opfølgning på et kommende klyngemøde, hvor I laver en ny opgørelse af data

Værd at vide om denne pakke

 

Materiale og support fra KiAP
 • En trin-for-trin guide til at lave jeres egen klyngepakke.
 • Slideshowskabelon som I kan bruge til klyngemødet.
 • Mulighed for at kontakte konsulenterne i KiAP for at få gode råd og sparring.
 • Materiale til implementering i praksis og til opfølgning på et senere klyngemøde.

 

Hent mødemateriale her

 

Introduktion til klyngepakken

 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller har et godt eksempel på, hvordan I har arbejdet med jeres eget emne i klyngen.

Kontakt os

 

 

Lær at gøre brug af de tilgængelige datakilder

 

Ordiprax+ (Sundhedsdatastyrelsen)

I Ordiprax+ kan du få et overblik over ordinationer i din praksis og sammenligne disse med nationale tal og din klynge. Ordiprax+ indeholder data om indløste recepter indenfor antibiotika, afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika.

Forløbsplaner

Forløbsplanen er et elektronisk værktøj, der tilbydes alle praksis, som led i en styrket indsats for kronikere. Praksis kan ligeledes anvende forløbsplans-modulet til at skabe sig et overblik over deres kronikere i egen praksis (patientlister)

Spørgeskemafunktion på kiap.dk

I spørgeskemafunktionen kan du oprette dine egne spørgeskemaer og indsamle forskellige data fra klyngens medlemmer. Herefter kan du analysere og dele resultaterne til klyngemødet.

Ydelsesdata

Det findes forskellige ydelser, som kan opgøres i tabeller eller figurer, over relevante lægefaglige områder. Kontakt din regionale kvalitetsenhed for at høre mere.

 

Eksempler på emner og datatræk fra andre klynger

 

Emne Datakilde Målepunkter Beskrivelse
Antibiotikaforbrug Ordiprax+ 1. Antal antibiotikarecepter pr. 1000 sikrede
 • Fordelt på alder
 • Fordelt på indikationsgrupper
Søljediagrammer med antibiotikarecepter med forskellige fordelinger
Lipidmålinger for patienter med ISH eller DM2 Forløbsplaner

1. Andel af patientgrupperne med LDL målt de seneste 18 mdr.

2. Andel af patienter med diabetes med LDL-kolesterol er over 2,5 og ikke behandlet med statin

3. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom med LDL-kolesterol over 1,8 mmol og ikke behandlet med statin

Søjlediagrammer med målepunkterne fordelt på de to patientgrupper
Opgørelse af paragraf -93 ydelser Forespørgsel til den regionale kvalitetsenhed (ydelsestræk)

1. Antal af konsultationer pr. 1000 sikrede. Herunder telefonsamtale, E-kommunikation m.m.

2. Laboratorieundersøgelser pr. 1000 sikrede

Træk over de forskellige paragraf 93-ydelser på ydernummerniveau i klyngen

 

Du kan også gå på opdagelse i vidensbanken fra DSAM
Vidensbanken DSAM

 


 

Færdige klyngepakker fra KiAP

KiAPs klyngepakker indeholder en præsentation af data, der viser variationen i den kliniske praksis blandt klyngens medlemmer. Formålet er at vække medlemmernes nysgerrighed omkring årsager til variation, skabe grundlaget for refleksion over egen praksis og sammen med kolleger få inspiration til at foretage eventuelle ændringer hjemme i klinikken efter klyngemødet.

Klyngepakker fra KiAP

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om aktuelle tilbud til klyngerne.
Se tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilmeld